Ивана Митић

асистент

Основни подаци

Кабинет
402
Консултације
Среда, 13:30 - 15:30
Предмети

Увод у општу лингвистику

Српски језик

Синтакса српског језика у формалном кључу

Синтакса 2

Синтакса 1

Правци у лингвистици

Норма српског језика

Стилистика

е-mail адреса
Остало

https://ni-rs.academia.edu/IvanaMitic