Ивана Митић

асистент
Кабинет
402
Консултације
Понедељак, 15:15 - 17:15
Предмети

Увод у општу лингвистику

Српски језик

Синтакса српског језика у формалном кључу

Синтакса 2

Синтакса 1

Правци у лингвистици

Норма српског језика

Стилистика

Методологија лингвистичких истраживања

е-mail адреса
Остало

https://ni-rs.academia.edu/IvanaMitic