Ивана Митић

асистент

Основни подаци

Кабинет
402
Консултације
Среда, 10:00 - 12:00
Предмети

Увод у општу лингвистику

Српски језик

Синтакса српског језика у формалном кључу

Синтакса сложене реченице

Синтакса 2

Синтакса 1

Правци у лингвистици

Норма српског језика

е-mail адреса