Ивана Митић

асистент

Основни подаци

Кабинет
402
Консултације
Уторак, 17:00 - 19:00
Предмети

Увод у општу лингвистику

Српски језик

Синтакса српског језика у формалном кључу

Синтакса 2

Синтакса 1

Правци у лингвистици

Норма српског језика

Стилистика

е-mail адреса
Остало

https://ni-rs.academia.edu/IvanaMitic