Александра Јанић

асистент

Основни подаци

Кабинет
402
Консултације
Уторак, 15:20 - 17:20
Предмети

Лексикологија

Морфологија 1

Морфологија 2

Старословенски језик 1

Старословенски језик 2

Правопис

Српски језик

Увод у лексикологију

Продуктивни типови творбе у српском језику

е-mail адреса
Остало

Academia.edu профил:

http://ni-rs.academia.edu/AleksandraJanic