др Бранимир Станковић

доцент

Основни подаци

Кабинет
402
Консултације
Среда, 08:15 - 10:15
Предмети

Увод у општу лингвистику

Правци у лингвистици

Прагматика

Методологија лингвистичких истраживања

Синтакса српског језика у формалном кључу

Општа лингвистика

Српски језик I

Преглед савремених лингвистичких истраживања

е-mail адреса