др Бранимир Станковић

доцент
Кабинет
402
Консултације
Петак, 10:00 - 12:00

Напомена: Због учешћа на научном скупу организованом на Филозофском факултету, Бранимир Станковић неће држати консултације у петак, 19. априла.

Предмети

Увод у општу лингвистику

Правци у лингвистици

Прагматика

Методологија лингвистичких истраживања

Синтакса српског језика у формалном кључу

Општа лингвистика

Преглед савремених лингвистичких истраживања

Семантика

Српски језик

е-mail адреса