др Марина Јањић

редовни професор

Основни подаци

Кабинет
406
Консултације
Среда, 12:00 - 14:00
Предмети

Увод у методику и методика наставе српског језика

Методичка обрада књижевнотеоријских и језичкотеоријских појмова

Методичка пракса

Говорна култура у настави

Настава падежа у теорији и пракси

Методика наставе језика

Примењена лингвистика

е-mail адреса