Кабинет
410
Консултације
Уторак, 13:30 - 15:30
Предмети

Српска књижевност 20 века поезија

Српска књижевност 20 века проза

Српска књижевност 20 века критика и драма

Епски свет и модерна драмска свест

Основе академског писања

Српска модерна и модернизам (до 1941)

Српски неомодернизам (19411980)

Савремена српска књижевност (после 1980)

Српске песничке антологије XX века

е-mail адреса