Google Translate

Нина Судимац

асистент
Кабинет
402
Консултације
Понедељак, 12.30 – 14.30
Предмети

Фонетика и фонологија

Прозодија српског језика

Акустичка фонетика

Дикција

Лектура и коректура

Општа лингвистика

Српски језик I

Српски језик II

Српски језик

Савремени српски језик

Српски језик и правопис

Адреса електронске поште
Академски профили