Google Translate

др Нина Судимац

доцент
Кабинет
402
Консултације
Уторак, 8.15 – 10.15

Напомена: У овом семестру Нина Судимац ће држати консултације онлајн (преко апликације Google Meet и путем мејла) у назначеном термину.

Предмети

Фонетика и фонологија

Прозодија српског језика

Акустичка фонетика

Дикција

Лектура и коректура

Српски језик I

Српски језик II

Српски језик

Српски језик и говорна култура

Савремени српски језик

Основи социолингвистике

Примењена фонетика и фонологија

Адреса електронске поште
Академски профили