Google Translate

Нина Судимац

асистент
Кабинет
402
Консултације
Уторак, 17.00 – 19.00

Напомена: У овом семестру Нина Судимац ће држати консултације онлајн (преко апликације Google Meet и путем мејла) у назначеном термину.

Предмети

Фонетика и фонологија

Прозодија српског језика

Акустичка фонетика

Дикција

Лектура и коректура

Општа лингвистика

Српски језик I

Српски језик II

Српски језик

Савремени српски језик

Српски језик и правопис

Адреса електронске поште
Академски профили