Google Translate
Кабинет
419
Консултације
Уторак, 11.45 – 13.45
Предмети

Теорије социјалног рада

Социјални рад са појединцем

Социјални рад у заједници

Пракса 1

Социјални рад са старима

Менaџмент у социјалном раду

Пракса 5

Заступање у социјалном раду

Адреса електронске поште