Google Translate
Кабинет
419
Консултације
Уторак, 15.15 – 17.15
Предмети

Теорије социјалног рада

Социјални рад са појединцем

Социјални рад у заједници

Социјална демографија

Пракса 1

Пракса 2

Социјална инклузија старијих људи

Социјални рад са старима

Менaџмент у социјалном раду

Пракса 5

Адреса електронске поште