Google Translate
Кабинет
423
Консултације
Понедељак, 11.00 – 13.00
Предмети

Социологија старења

Социјална инклузија старијих особа

Образовање за треће доба

Старост и старење у савременом друштву

Социологија васпитања и образовања

Образовање и социјална селекција

Социологија наставника

Образовање и друштвене промене

Адреса електронске поште