Мила Досковић

асистент

Основни подаци

Кабинет
118
Консултације
Четвртак, 10:00 - 12:00
Предмети

Основе психолошке статистике

Мултиваријантна статистика

Општа психологија

Психологија маркетинга

Психологија наставе

Увод у психологију

е-mail адреса