Мила Досковић

асистент

Основни подаци

Кабинет
118
Консултације
Среда, 13:30 - 15:30
Предмети

Основе психолошке статистике

Мултиваријантна статистика

Општа психологија

Психологија маркетинга

Психологија наставе

Увод у психологију

е-mail адреса