Google Translate
Кабинет
116
Консултације
Понедељак, 11.45 – 13.45
Предмети

Савремени француски језик 1 – Морфосинтакса

Савремени француски језик 2 – Морфосинтакса

Савремени француски језик 3 – Синтакса просте реченице

Савремени француски језик 4 – Синтакса просте реченице

Савремени француски језик 5 – Синтакса сложене реченице

Савремени француски језик 6 – Синтакса сложене реченице

Француски језик у контакту са другим језицима

Савремене теорије превођења

Контрастивна синтакса

Фразеологија француског језика

Адреса електронске поште