Google Translate

Језик, књижевност, време

Конференције  ::  четвртак, 21.04.2016.  ::   Прилози
array(9) {
 [0]=>
 object(stdClass)#853 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(44) "Језик, књижевност, време"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [2]=>
 object(stdClass)#855 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "22"
  ["name"]=>
  string(25) "Датум почетка"
  ["value"]=>
  string(30) "петак, 22 април 2016"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "3"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfdatumpoc"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2016-04-22"
 }
 [3]=>
 object(stdClass)#856 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "23"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум затварања"
  ["value"]=>
  string(32) "субота, 23 април 2016"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "4"
  ["alias"]=>
  string(13) "konfdatumkraj"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2016-04-23"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#857 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(49) "Филозофски факултет у Нишу"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#858 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Не"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#859 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#860 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#861 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(402) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#862 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
}
Пуни назив конференције
Језик, књижевност, време
Датум почетка
петак, 22 април 2016
Датум затварања
субота, 23 април 2016
Локација
Филозофски факултет у Нишу
Котизација
Не
Износ котизације
-
Контакт особа
-
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
-

Филозофски факултет Универзитета у Нишу организује 22. и 23. априла 2016. године десету интердисциплинарну конференцију под називом Језик, књижевност, време.

Програм конференције / Conference Programme

Десет година у животу једног научног скупа представља значајну временску одредницу. Након што смо се у протеклој деценији из угла књижевнотеоријских и лингвистичких наука бавили различитим значајним друштвеним и хуманистичким темама као што су политика, глобализација, идентитет, промене, комуникација, вредности, маргинализација, дискурс и значење, за тему јубиларне, десете конференције одабрали смо време, као један од фундаменталних домена људског искуства. Између језика, књижевности и времена постоји суштинска веза. Примарно, и језик и књижевност су достигнућа људског ума која постоје у времену и која се у времену користе и развијају, као нешто историјски и културолошки детерминисано. Затим, један од најфасцинантнијих менталних подухвата јесте да људи користе језик да сместе и одреде догађаје у времену, односно да користе језик као средство да структуришу, представе и концептуализују време. Напокон, путем књижевности проширује се наше разумевање времена и изражавање наше интелектуалне перцепције и емотивне реакције на време, временско, безвременско и свевременско, кроз сплет разних стилистичких средстава, хронологије и искривљене, фрагментиране и нелинеарне темпоралности.

Циљ конференције Језик, књижевност, време јесте да се бави феноменом времена и временске перспективе из угла књижевнотеоријских и лингвистичких дисциплина, кроз књижевноисторијска и историјсколингвистичка истраживања, али и кроз све приступе који у фокусу имају питања формалних, структурних и жанровских средстава за концептуализацију и исказивање времена, временских односа и развоја језицких форми, фунција и приступа проучавању језика и књижевности.

Језици конференције су српски и енглески, а време одређено за излагање радова је 15 минута, уз пет додатних минута предвиђених за дискусију.

Уколико желите да учествујете, молимо вас да попуните формулар за регистрацију и пошаљете га најкасније до 25. јануара 2016. године на адресу .

Пристигли апстракти ће бити одабрани на основу компатибилности са темом конференције, академске вредности и оригиналности теме, приступа и истраживања. Потврда о прихватању рада биће послата ауторима до краја фебруара 2016. године.

Прво позивно писмо са информацијама везаним за конференцију и формулар за регистрацију мозете преузети са сајта.

Очекујемо вас у априлу у Нишу!

Организациони одбор конференције Језик, књижевност, време

 

"Language, Literature, Time" Conference

On 22nd and 23rd April 2016, for the tenth time in a row, the Faculty of Philosophy of the University of Niš is organizing a multidisciplinary conference under the title Language, Literature, Time.

Ten years in the life of a conference can be considered a noteworthy timespan. After in the past decade we dealt with various relevant social and humanistic topics such as politics, globalization, identity, change, communication, values, marginalization, discourse and meaning, from the point of view of literary studies and linguistics, for the theme of our 10th anniversary conference we have chosen time, as one of the fundamental domains of human experience. Language, literature and time are related in many ways. Most basically, both language and literature are the achievements of the human mind which are situated in time, and are used and developed in time, as historically and culturally determined. Further, one of the most fascinating mental feats is that human beings use language to situate and arrange events in time, that is, they use language as a means to structure, represent and conceptualize time. Finally, literature expands our understanding of time and the expression of our intellectual perception and emotional reactions to the temporal, atemporal and omnitemporal, through the interplay of various stylistic devices, chronology, temporal distortion, fragmentation and non-linearity.

The aim of the conference Language, Literature, Time is to address the phenomenon of time and the temporal perspective from the point of view of literary and linguistic disciplines, not only through historical literary and linguistic research, but also any other which is focused on formal, structural and genre devices for conceptualizing and expressing time, temporal relations and the development of language forms, functions and the approaches to literary and linguistic studies.

Conference languages are English and Serbian, for 15-minute presentations followed by 5 minute discussion time.

If you would like to participate, please fill in the registration form and submit it no later than January 25th, 2016 to the following address:

The submitted abstracts will be reviewed and assessed according to their compatibility with the conference topic and academic merit and notification of acceptance will be sent by the end of February 2016.

The first Call for Papers containing information on the forthcoming conference and the Application Form can be downloaded from the website.

We are looking forward to welcoming you in Niš!

With best regards,

Language, Literature, Time Conference Organising Committee