Google Translate

Конференција - Језик, књижевност, процес 2023 / Conference - Language, Literature, Process 2023

Конференције  ::  понедељак, 02.01.2023.  ::   Прилози
array(12) {
 [0]=>
 object(stdClass)#976 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(89) "Језик, књижевност, процес 2023. / Language, Literature, Process 2023"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [1]=>
 object(stdClass)#977 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "21"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум одржавања"
  ["value"]=>
  string(30) "петак, 21 април 2023"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "2"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfdatum"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2023-04-21"
 }
 [2]=>
 object(stdClass)#978 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "22"
  ["name"]=>
  string(25) "Датум почетка"
  ["value"]=>
  string(34) "субота, 21 јануар 2023"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "3"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfdatumpoc"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2023-01-21"
 }
 [3]=>
 object(stdClass)#979 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "23"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум затварања"
  ["value"]=>
  string(34) "недеља, 22 јануар 2023"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "4"
  ["alias"]=>
  string(13) "konfdatumkraj"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2023-01-22"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#980 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(73) "Филозофски факултет у Нишу / Faculty of Philosophy"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#981 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Да"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#982 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(15) "40 ЕУР / EUR"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#983 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(134) "доц. др Сања Игњатовић, доц. др Ивана Митић / Asst. Prof. Sanja Ignjatović, Asst. Prof. Ivana Mitić"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#984 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(827) " / "
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#985 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
 [10]=>
 object(stdClass)#986 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "60"
  ["name"]=>
  string(37) "Електронска пријава"
  ["value"]=>
  string(99) "https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuy1CXJGmP4DhtOCkjmWHCINpkkGhDDnn9Ac78MoXOUNPo9A/viewform"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "11"
  ["alias"]=>
  string(16) "efelektronskaurl"
 }
 [11]=>
 object(stdClass)#987 (11) {
  ["id"]=>
  string(2) "89"
  ["name"]=>
  string(25) "Екстерни линк"
  ["value"]=>
  string(119) "https://llconference.filfak.ni.ac.rs/contact"
  ["type"]=>
  string(4) "link"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "12"
  ["url"]=>
  string(44) "https://llconference.filfak.ni.ac.rs/contact"
  ["text"]=>
  string(44) "https://llconference.filfak.ni.ac.rs/contact"
  ["attributes"]=>
  string(15) "target="_blank""
  ["alias"]=>
  string(12) "eksternilink"
 }
}
Пуни назив конференције
Језик, књижевност, процес 2023. / Language, Literature, Process 2023
Датум одржавања
петак, 21 април 2023
Локација
Филозофски факултет у Нишу / Faculty of Philosophy
Котизација
Да
Износ котизације
40 ЕУР / EUR
Контакт особа
доц. др Сања Игњатовић, доц. др Ивана Митић / Asst. Prof. Sanja Ignjatović, Asst. Prof. Ivana Mitić
Контакт адреса електронске поште
/
Контакт телефон
-

Позивно писмо

У име Организационог одбора, задовољство нам је да Вам упутимо прво позивно писмо са информацијама о предстојећој интердисциплинарној конференцију под називом Језик, књижевност, процес, која ће се одржати 21. и 22. априла 2023. године у организацији Филозофског факултета у Нишу.

Од почетка 2020. године сведоци смо, учесници и жртве промена на глобалном плану. Последице друштвено-економских и политичких криза, наизглед узроковане глобалном пандемијом, постају све видљивије. Сам чин онтолошког преиспитивања различитих аспеката садашњег тренутка може се сматрати већ виђеним, и може нас подсетити на прву половину 20. века. Процеси који управљају друштвено-политичким и економским променама тема су истраживања друштвених и хуманистичких наука вековима, а посебно су видљиви у језику и књижевности. У језику, ове промене се могу видети на нивоу синхроније и дијахроније на готово свим граматичким нивоима, од фонетског до фонолошког, морфолошког преко морфосинтактичног до синтаксичког, и уочљиве су и у дискурсу. 

Ако процесуално испитивање није већ закаснело у постпандемијском времену у коме владају рат, друштвено-економске кризе и општа несигурност, позивамо вас да учествујете у панелима и дискусијама чији је циљ да створе (процесуални) оквир који описује процесе присутне у садашњости – у језику, књижевности и друштву уопште. 

Ово су теме панела који ће примати апстракте:

 

ЈЕЗИК

 

Проф. др Бранимир Станковић 

Процес граматикализације у језицима: Панел истражује процесе фонолошких, морфолошких, синтаксичких и семантичко-прагматичких промена које се јављају приликом граматикализације лексичких јединица у граматичке маркере. (Разматраће се радови на енглеском и српском језику.)

Доц. др Александра Јанић

Иновације у процесима стварања речи, нових значења и њихова употреба: Панел обухвата истраживања нових процеса и форманата у творби речи у српском језику (и контрастивно), нова значења добијена путем метафоричких и метонимијских преноса, те морфолошке и друге специфичности у употреби лексема. (Разматраће се радови на српском и енглеском језику.) 

Доц. др Нина Манојловић 

Процес рутинизације недословних израза: Панел истражује комплексност идентификације (и интерпретације) метафоричких израза (као и других случајева недословне употребе језика) у односу на различите регистре, културе и заједнице. (Разматраће се радови на енглеском и српском језику.) 

Доц. др Марта Величковић

Процеси условљени контекстом: истраживање веза између прагматике и других научних дисциплина: Панел за предмет има истраживања различитих процеса у вези са интеракцијом између прагматике и других теоријских или практичних дисциплина, укључујући, између осталог, и интеракцију између прагматике и когнитивних наука, прагматике и теорије превођења, прагматике и теорија хумора, као и између прагматике и учења матерњег и страног језика. (Разматраће се радови на енглеском и српском језику.)

КЊИЖЕВНОСТ

 

Проф. др Ана Коцић Станковић 

Процес адаптације у књижевности и култури: Панел истражује вишеслојни савремени феномен адаптације, његову важност, утицај и манифестације у англоамеричкој књижевности и култури. (Разматраће се радови на енглеском и српском језику.)

Доц. др Мирјана Бојанић Ћирковић 

Савремене парадигме проучавања книжевног процеса: Процес, кључни концепт књижевне комуникације, перманентно и подједнако инспирише ствараоце и тумаче књижевности да истражују когнитивне феномене њеног обликовања и реципирања. Панел истражује књижевни процес у најширем значењу, са аспекта савремених когнитивнопсихолошких, когнитивнонаратолошких и других актуелних методолошких усмерења. Грађу могу чинити дела из националних и опште књижевности. (Разматраће се радови на српском и енглеском језику).

Доц. др Владимир Ђурић

Књижевност и стварање: процеси интеграције и дезинтеграције: Панел испитује различите песничке и наративне поступке (од реализма до постмодернизма) с акцентом на процес промена у обликовању и разобличавању песничког субјекта, романескног лика, радње, наративног тока итд. (Разматраће се радови на српском и енглеском језику.)

Проф. др Милена Каличанин

Феномен трансформације у књижевности и култури: Панел се бави истраживањем комплексног феномена трансформације, с посебним освртом на његове разноврсне облике, контексте и приказе у англоамеричкој књижевности И култури. (Разматраће се радови на енглеском и српском језику.) 

КУЛТУРА И МЕДИЈИ У ПРОЦЕСУ ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

Доц. др Невен Обрадовић

Панел обухвата теме као што су: Савремени медији и процес информисања; Етичко-правна питања и процеси дигитализације медија; Историјски процеси у савременом медијском огледалу; Утицај дигиталних платформи на процес политичког комуницирања; Нове медијске форме и њихов утицај на процес савремених културолошких промена. (Разматраће се радови на енглеском и српском језику.) 

ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОЈ ФИЛОЗОФИЈИ

Доц. др Милан Јовановић 

Панел је посвећен истраживању (1) улоге и значаја одређених процеса (на пример: узрочности, аргументације, учења, моралног резоновања, делиберације итд.) унутар различитих поља филозофије, као и (2) општих процеса (у смислу теоријских и методолошких трендова) у савременој филозофији (Разматраће се радови на енглеском и српском језику.)

СОЦИЈАЛНИ РАД И ПРОЦЕС РАЗВОЈА ЗАЈЕДНИЦЕ

Доц. др Бојана Пуцаревић 

Заједнице нису изоловане од глобалних трендова и данас више него икада осетљиве су на све промене које се дешавају. Како је капацитет за њихов развој умногоме условљен контекстом актуелних дешавања, у оквиру овог панела пажња ће бити посвећена следећим подтемама: 1. Процес прилагођавања социјалне политике и социјалног рада демографским променама (старење становништва, продужење очекиваних година живота, пад морталитета, смањена стопа наталитета, миграција); 2. Промене у конвенционалном социјалном раду и процес дигитализације социјалног рада; 3. Процес нестабилности животне средине и социјални рад („зелени социјални радˮ). (Разматраће се радови на енглеском и српском језику.)

 

Језици конференције су српски и енглески. Предвиђено време за излагање је 15 минута, уз 5 минута за дискусију. Детаљно техничко упутство о овом аспекту конференције биће послато прве недеље априла 2023.

Уколико бисте желели да учествујете на конференцији, молимо Вас да попуните регистрациони образац који можете наћи овде, и то најкасније до 20. фебруара 2023. године. Више информација доступно је на сајту Језик, књижевност, процес.

Пристигли апстракти биће одабрани на основу саобразности са темом конференције, академске вредности и оригиналности теме, теоријског и методолошког приступа и очекиваних резултата. Потврда о прихватању апстракта биће послата ауторима до средине марта 2023. године. По завршетку конференције и процеса рецензирања, изабрани радови биће објављени у универзитетском часопису у форми темата.

Могуће је да један аутор пријави само један ауторски или коауторски рад, са највише два коаутора.

Котизација у износу од 40 евра по раду (која се може платити у динарској противвредности на дан уплате) обухвата трошкове организације и штампања одабраних радова. Уплата се врши пре конференције, на текући рачун Филозофског факултета у Нишу 840-1818666-89, позив на број 74212125, сврха уплате: котизација за конференцију Језик, књижевност, процес, а у еврима на девизни рачун Филозофског факултета у Нишу 500100-100146351 (SWIFT MESSAGE МТ103-ЕУР IBAN: РС35840000000024379041). 

Очекујемо вас у априлу 2023. године у Нишу!

Срдачно,

Сања Игњатовић и Ивана Митић

Организациони одбор конференције Језик, књижевност, процес

_____________

CALL FOR PAPERS

On behalf of the LLP Organizing Committee, it is our pleasure to send you the first Call for Papers containing information on the forthcoming conference Language, Literature, Process, organized by the Faculty of Philosophy in Niš.

Since early 2020, we have been witnesses, actors and victims of rapid changes on a global scale. The consequences of the socio-economic and political crises seemingly driven by the global pandemic have been becoming more visible. The very act of venturing into ontological explorations of various aspects of contemporaneity might be deja vu, overdramatized and reminiscent of the early twentieth century. The processes underlying socio-political and economic changes have been the subject of research in social sciences and humanities throughout centuries, and they are particularly perceptible in language and literature. Their various aspects are inherent to both language and literature. In language, these changes are traced in the field of synchrony and diachrony at almost all grammatical levels, from the phonetic to the phonological, the morphological through morphosyntactic and syntactic, and they are visible in the discourse. 

If processual exploration is not long overdue in the post-pandemic times, riddled with war, socio-economic crises and overall uncertainty, we invite you as academics to participate in panels and discussions designed to provide an overall (processual) framework that describes these processes of contemporaneity - in language, literature and society overall. 

The following panels will be accepting submissions:

LANGUAGE:

 

Assoc. Prof. Branimir Stanković 

The process of grammaticalization in languagesThe panel investigates the processes of phonological, morphological, syntactic and semantico-pragmatic changes that occur during the grammaticalization of lexical items into grammatical markers. (Submissions in English and Serbian will be considered.) Asst. Prof. Aleksandra Janić

Innovations in the Processes of Creating Words, New Meanings, and Their UseThe panel aims to explore new derivational processes in Serbian (as well as contrastively), new derivational morphemes, new meanings derived via metaphoric and metonymic processes, and morphological and other specificities of their use. (Submissions in Serbian and English will be considered.)

Asst. Prof.  Nina Manojlović

The Process of Routinization of Non-literal ExpressionsThe panel aims to explore the complexity of identification (and interpretation) of metaphoric expressions (as well as other cases of non-literal use of language) in relation to different registers, cultures and communities. (Submissions in English and Serbian will be considered.)

Asst. Prof. Marta Veličković

Context-sensitive Processes: Exploring the Link between Pragmatics and Other Linguistic Theories: The panel aims to explore the various processes involved in the interaction between pragmatics and other theoretical and practical disciplines, including but not limited to, pragmatics and the cognitive sciences, pragmatics and translation studies, pragmatics and the theories of humor, as well as pragmatics and foreign/native language teaching. (Submissions in English and Serbian will be considered). 

LITERATURE:

 

Assoc. Prof. Ana Kocić Stanković

The Process of Adaptation in Literature and Culture: The panel aims to explore the multifaceted contemporary phenomenon of adaptation, its importance, impact and manifestations in Anglo-American literature and culture. (Submissions in English and Serbian will be considered.)

 

Asst. Prof. Mirjana Bojanić Ćirković 

Contemporary Paradigms of Literary Process Analysis: Process, the key concept in literary communication, permanently and equally inspires authors and interpreters of literature to explore cognitive phenomena of its shaping and reception. The panel explores the literary process in the broadest sense, from the vantage point of contemporary cognitive-psychological, cognitive-narratological and other methodological approaches. The literary corpus may include national (Serbian) literature or world literature. (Submissions in English and Serbian will be considered.)

Asst. Prof. Vladimir Đurić  

Literature and Creation: Processes of Integration and Disintegration. The panel examines various poetic and narrative processes with emphasis on the process of changes in shaping and disfiguring the poetic subject, novel character, plot, narrative flow, etc. (Submissions in English and Serbian will be considered.)

Assoc. Prof. Milena Kaličanin

The Phenomenon of Transformation in Literature and CultureThe panel focuses on the explorations of the complex phenomenon of transformation, particularly its diverse forms, contexts and representations in Anglo-American literature and culture. (Submissions in English and Serbian will be considered.)

CULTURE AND MEDIA IN THE PROCESS OF DIGITAL TRANSFORMATION

Asst. Prof. Neven Obradović

The panel aims to explore the following topics: Contemporary media and the information process; Ethical and legal issues and the processes of media digitalization; Historical processes in the contemporary media-mirror; The influence of digital platforms on the process of political communication; New media forms and their influence on the process of contemporary cultural changes. (Submissions in English and Serbian will be considered.)

PROCESSES IN CONTEMPORARY PHILOSOPHY

Asst. Prof. Milan Jovanović

The panel aims to explore both: (1) the role and significance of the specific processes (e.g. causation, argumentation, learning, moral reasoning, deliberation, etc.) within different fields of philosophy, as well as (2) the general processes within contemporary philosophy (meaning: theoretical and methodological trends). (Submissions in English and Serbian will be considered.)

SOCIAL WORK AND THE PROCESS OF COMMUNITY DEVELOPMENT

Asst. Prof. Bojana Pucarević 

Communities are exempt from global trends, and they are more sensitive than ever to all the changes taking on all around them right now. Their ability to develop is greatly influenced by the setting of current affairs, hence the following subtopics will receive special emphasis in this panel: Modifications to traditional social work practices and the process of digitizing social work; The process of adjusting social policy and social work to demographic changes (population aging, increase in life expectancy, drop in mortality, reduced birth rate, migration); Environmental instability process and social work (“green social work“). (Submissions in English and Serbian will be considered.)

 

The conference languages are English and Serbian, for 15-minute presentations followed by 5 minutes of discussion time. Detailed technical guidelines regarding this aspect of the conference will be sent the first week of April 2023. If you would like to participate, please fill in the registration form available here.

Application form should be submitted no later than 20th February 2023. More information is available on the website Language, Literature, Process.

Submitted abstracts will be reviewed and assessed according to their compatibility with the conference topic, academic merit, topic originality, approach and research. Notification of acceptance will be sent by the middle of March 2023.

A selection of papers will be published after the conference in a peer-reviewed academic journal. A single author can submit only one abstract, either for a single-authored or a co-authored paper, with no more than two co-authors.

The conference fee is 40 Euros (also payable in dinars), covering organizational costs and the costs of the conference proceedings. The conference fee in dinars is payable to the Faculty of Philosophy Niš bank account 840-1818666-89, reference number 74212125, the purpose of payment: conference fee for the conference “Language, Literature, Process”, and in euros to the Faculty of Philosophy Niš account 500100-100146351(SWIFT MESSAGE MT103-EUR IBAN: RS35840000000024379041).

We are looking forward to welcoming you in Niš.

Best regards,

Sanja Ignjatović and Ivana Mitić

Language, Literature, Process Conference Organizing Committee