Google Translate

XVI Дани примењене психологије

Конференције  ::  понедељак, 02.03.2020.  ::   Прилози
array(10) {
 [0]=>
 object(stdClass)#924 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(88) "XVI Дани примењене психологије / 16th Days of Applied Psychology"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [2]=>
 object(stdClass)#975 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "22"
  ["name"]=>
  string(25) "Датум почетка"
  ["value"]=>
  string(38) "петак, 25 септембар 2020"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "3"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfdatumpoc"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2020-09-25"
 }
 [3]=>
 object(stdClass)#976 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "23"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум затварања"
  ["value"]=>
  string(40) "субота, 26 септембар 2020"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "4"
  ["alias"]=>
  string(13) "konfdatumkraj"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2020-09-26"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#977 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(49) "Филозофски факултет у Нишу"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#978 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Да"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#979 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(20) "6000 дин / 50 EUR"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#980 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(34) "Милица Тошић Радев"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#981 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(414) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#982 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
 [10]=>
 object(stdClass)#983 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "60"
  ["name"]=>
  string(37) "Електронска пријава"
  ["value"]=>
  string(40) "http://psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "11"
  ["alias"]=>
  string(16) "efelektronskaurl"
 }
}
Пуни назив конференције
XVI Дани примењене психологије / 16th Days of Applied Psychology
Датум почетка
петак, 25 септембар 2020
Датум затварања
субота, 26 септембар 2020
Локација
Филозофски факултет у Нишу
Котизација
Да
Износ котизације
6000 дин / 50 EUR
Контакт особа
Милица Тошић Радев
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
-
Електронска пријава

Драге колегинице и колеге,

Дани примењене психологије је традиционална годишња непрофитна научна конференција коју организује Департман за психологију Филозофског факултета у Нишу, Србија. Циљ конференције је да буде место где се истраживачи из различитих области психологије могу срести, представити своја истраживања и размењивати идеје.

XVI конференција Дани примењене психологије биће одржана 25. и 26. септембра 2020. године, на Филозофском факултету у Нишу (Ћирила и Методија 2, Ниш, Србија).

Званична тема овогодишње конференције је Психологија у свету науке. Облици рада на конференцији су: пленарно предавање, симпозијум, усмена презентација, презентација у стручној сесији, округли сто, постер презентација, семинар и радионица.

Радни језици конференције су енглески и српски.

Пријава резимеа се може извршити у периоду до 30. априла 2020. године преко обрасца за пријаву на сајту http://psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp. Обим резимеа треба да буде од 200 до 300 речи. Апстракт треба да буде написан на добром енглеском језику. Пријаве радова за стручне секције могу се поднети и на српском. Сви резимеи ће бити рецензирани и аутори ће бити информисани о статусу пријављеног рада до 15. јуна 2020. године. Један аутор може да учествује на конференцији са највише три рада, а само на једном може бити први аутор.

Прихваћени резимеи ће бити објављени у књизи резимеа. Интегрални текстови саопштених радова биће, након рецензирања, објављени у тематским зборницима. Комплетни радови се достављају почев од 1. октобра до 31. децембра 2020. године. Упутство за припрему рада у целини налази се на сајту http://www.psihologijanis.rs/dpp/instrukcije.html.

Износ котизације је 50,00 евра или 6000,00 РСД. Котизација се плаћа по пријављеном раду, и то на име првог аутора. Инструкције за уплату котизације налазе се на сајту http://psihologijanis.rs/dpp/kotizacija.html.
Надамо се да ће конференција и ове године окупити велики број учесника који ће својим учешћем допринети успеху скупа.

Очекујући вас у Нишу, шаљемо вам срдачне поздраве.

Председник Програмског одбора
Доц. др Милица Тошић Радев

Председник Организационог одбора
Проф. др Владимир Хедрих


16th Days of Applied Psychology

Dear colleagues,

Days of Applied Psychology is a traditional annual nonprofit international scientific and professional conference organized by the Department of Psychology of the Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia. The goal of the conference is to provide a spot where researchers in various areas of psychology can meet, present their research and exchange ideas.

The 16th Conference Days of Applied Psychology will take place on September 25th and 26th 2020, at the Faculty of Philosophy in Niš (Ćirila i Metodija 2, Niš, Serbia).

The official topic of the Conference this year is Psychology in the world of science. The planned forms of participation are: plenary lecture, symposium, oral presentation, professional session presentation, round table dicussion, poster presentation, seminar and workshop.

Working languages of the conference are English and Serbian.

Abstracts should be submitted by 30th of April 2020. through the conference website http://psihologijanis.rs/dpp/prijava.asp. Abstracts should be at least 200 words long but not longer than 300 words. Abstracts should be written in good English. Submissions for professional sessions can be written in either English or Serbian. All abstracts will undergo a review process and authors will be informed on the status of their submission by June 15th. One author may participate at the Conference with up to three papers, but only once as the first author.

Accepted abstracts will be published in the electronic conference abstract book. After the conference, full text versions of presented papers will be published in Proceedings book, after the reviewing process. These should be submitted between October 1st and December 31st 2020. Full text papers should be written in English. Professional papers may be written in either English or Serbian. Instructions for authors of full text papers will be posted on the conference website http://www.psihologijanis.rs/dpp/uputstva.asp.

Registration fee is 50,00 EUR or 6000,00 RSD and is charged per paper, on the name of the first author. Payment instructions can be found on http://psihologijanis.rs/dpp/kotizacija.asp.

We hope that the Conference will gather numerous participants and that your participation will contribute to its success.

Hoping to see you in Niš, we send you our best regards.  

Chairman of the Scientific Committee  
Doc. dr Milica Tošić Radev

Chairman of the Organizing Committee
Prof. dr Vladimir Hedrih