Google Translate

Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era: New Insights and Innovations

Конференције  ::  петак, 08.11.2019.  ::   Прилози
array(10) {
 [0]=>
 object(stdClass)#849 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(84) "Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era: New Insights and Innovations"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [2]=>
 object(stdClass)#851 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "22"
  ["name"]=>
  string(25) "Датум почетка"
  ["value"]=>
  string(34) "петак, 09 октобар 2020"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "3"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfdatumpoc"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2020-10-09"
 }
 [3]=>
 object(stdClass)#852 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "23"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум затварања"
  ["value"]=>
  string(36) "субота, 10 октобар 2020"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "4"
  ["alias"]=>
  string(13) "konfdatumkraj"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2020-10-10"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#853 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(49) "Филозофски факултет у Нишу"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#854 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Да"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#855 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(73) "50 EUR (20 EUR за студенте докторских студија)"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#856 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#857 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(395) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#858 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
 [10]=>
 object(stdClass)#859 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "60"
  ["name"]=>
  string(37) "Електронска пријава"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "11"
  ["alias"]=>
  string(16) "efelektronskaurl"
 }
}
Пуни назив конференције
Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era: New Insights and Innovations
Датум почетка
петак, 09 октобар 2020
Датум затварања
субота, 10 октобар 2020
Локација
Филозофски факултет у Нишу
Котизација
Да
Износ котизације
50 EUR (20 EUR за студенте докторских студија)
Контакт особа
-
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
-
Електронска пријава

The English Department and the Centre for Professional Development of the Faculty of Philosophy, University of Niš, are happy to invite you to the Fourth International Conference Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era: New Insights and Innovations (TLC 2020), to be held on October 9-10 2020, at the Faculty of Philosophy, University of Niš. Proposals are invited for individual (or co-authored) papers and workshops on theoretical or applied aspects of foreign language learning and teaching, including (but not limited to) teaching methodologies, developing (intercultural) communicative competence, assessing language and culture, teacher training and professional development, and language policies.

Plenary speakers

Thor Sawin, Associate Professor, Middlebury Institute of International Studies at Monterey, USA. A linguist, applied linguist, and teacher of English and German as a foreign language, he primarily teaches courses on second language acquisition, linguistic analysis, language and social media, and applications of technology to language learning.

Milica Savić, Associate Professor of English, Faculty of Arts and Education, University of Stavanger, Norway. Her research interests include interlanguage pragmatics, especially (meta)pragmatic development in young second language learners, and linguistic politeness, particularly email communication in English.

Important dates

Early abstract submission deadline: June 15th, 2020

Notification of acceptance for early submission: July 1st, 2020

Abstract submission deadline: August 1st, 2020

Notification of acceptance: September 1st, 2020

 

Тhe official language of the conference is English.

For any questions, contact us at


Департман за англистику и Центар за професионално усавршавање Филозофског факултета у Нишу организују, по четврти пут, научну конференцију са међународним учешћем под називом Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era: New Insights and Innovations (TLC 2020). Конференција ће се одржати 9. и 10. октобра 2020. на Филозофском факултету у Нишу. Добродошли су радови који се баве теоријским и примењеним аспектима учења и наставе страног језика, укључујући (између осталог) методологију наставе, развој интеркултуралне комуникативе компетенције, обуку наставника и професионално усавршавање, као и језичке политике.

Пленарни предавачи

Thor Sawin, ванреди професор на Институту за интернационалне студије Миделбери у Монтереју. Лингвиста и наставник енглеског и немачког језика, који се пре свега бави усвајањем језика, језиком и друштвеним медијима, као и применом техологија у настави језика.

Милица Савић, ванредни професор на Факултету за уметност и образовање Универзитета у Ставангеру. Њене области интересовања укључују међујезичку прагматику, метапрагматички развој код младих ученика страног језика, као и језичку учтивост, нарочито комуникацију на енглеском путем мејла.

Важни датуми

Рок за рану пријаву теме и апстракта: 15. јун 2020.

Обавештење о прихватању теме и апстракта: 1. јул 2020.

Рок за пријаву теме и апстракта: 1. август 2020.

Обавештење о прихватању теме и апстракта: 1. септембар 2020.

Језик конференције је енглески.

За сва остала питања можете нам се обратити путем мејла