Google Translate

Избор у звања

Јелена Османовић

четвртак, 7.5.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Јелена Османовић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Педагогија (Методика рада школског педагога и Статистика у педагошким истраживањима).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Лепојевић

четвртак, 7.5.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Лепојевић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Русистичка лингвистика (Творба речи руског језика и Морфологија именских речи руског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Маја Вукић

среда, 29.4.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Маја Вукић, доктор филолошких наука, у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Синтакса I и Синтакса II).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Владимир Нешић

четвртак, 16.4.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за доделу звања професор емеритус: др Владимир Нешић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, у пензији.

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Јовановић

среда, 1.4.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Јовановић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Теорија књижевности и Српска књижевност XX века).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Страна 30 од 30