Вести и факултетска дешавања

18 мај 2022
13 мај 2022
11 мај 2022
10 мај 2022
9 мај 2022
9 мај 2022
4 мај 2022
30 апр 2022
27 апр 2022
19 апр 2022

Студијска група за српскохрватски језик и југословенске књижевности формирана је 29. 5. 1987. године одлуком Универзитета у Нишу. Настава је отпочела 1. октобра 1987. године. Први управник новоосноване групе био је проф. др Борислав Првуловић, први професори на Групи били су др Недељко Богдановић, др Радослав Раденковић и др Слободан Реметић, а први асистенти Драган Станић и Јордана Марковић.

Временом је, сходно променама које су се у друштву дешавале, Студијска група за српскохрватски језик и југословенске књижевности преименована у Студијску групу за српски језик и књижевност.

Управници Групе били су: др Борислав Првуловић, др Недељко Богдановић, др Мирољуб Стојановић, др Миљко Јовановић, др Слободан Реметић, др Слободан Марјановић, др Милентије Ђорђевић, др Миливоје Јовановић и др Дубравка Поповић Срдановић.

У оквиру студијске групе постојале су две катедре: Катедра за српски језик и Катедра за књижевност.

Одлуком Савета Универзитета у Нишу од 25. 5. 2008. године, првобитна студијска група раздваја се на два департмана, те тако бива формиран Департман за српски језик. За управника Департмана именована је проф. др Јордана Марковић и на тој функцији била је до 2012. године. Након тога, управник Департмана била је проф. др Надежда Јовић (до октобра 2015), те проф. др Марина Јањић (до децембра 2017), а актуелни управник је проф. др Мирјана Илић.

Школске 2019/2020. године на Департману за српски језик раде два редовна професора (др Надежда Јовић и др Марина Јањић), два ванредна професора (др Ирена Цветковић Теофиловић и др Мирјана Илић), четири доцента (др Бранимир Станковић, др Александра Лончар Раичевић, др Татјана Трајковић и др Александра Јанић), четири асистента (Јелена Стошић, др Ивана Митић, мср Александар Новаковић и мср Нина Судимац).

Наставници и сарадници Департмана за српски језик и Департмана за српску и компаративну књижевност изводе наставу на студијском програму Србистика (ОАС), те на мастер филолошким модулима Српски језик и Методика српског језика и књижевности. Такође, наставници Департмана за српски језик држе наставу и студентима докторских академских студија филологије заједно са колегама са других филолошких департмана.

Наставници и сарадници овог департмана учесници су више пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, Историја српског језика, Динамика структура савременог српског језика, Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије, Српски језик и његови ресурси: теорија, опис и примене.

Департман редовно издаје Годишњак за српски језик, који се налази на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Наставници овог департмана држе предавања по позиву у иностранству, наставници и сарадници учесници су бројних домаћих и међународних научних скупова, а били су и на различитим лингвистичким усавршавањима у земљи и иностранству (на пример, у Бриселу, Копенхагену, Лиону, Вроцлаву, Дебрецину, Љубљани, Берлину).

У оквиру међународне сарадње, Департман има дугогодишњу плодотворну сарадњу са катедрама за славистику и бугаристику Универзитета у Великом Трнову (заједно са Департманом за српску и компаративну књижевност). Та сарадња одвија се кроз редовне узајамне посете наставникâ и студената (наизменично сваке године), кроз држање предавања по позиву, организовање заједничких научних скупова, штампање заједничких тематских зборника итд.

У оквиру ове сарадње постоји и узајамна размена лекторâ са Универзитетом у Великом Трнову, а и на Софијском универзитету часове српског језика држи лектор који је дипломирао на Департману за српски језик Филозофског факултета у Нишу.

Департман је успоставио и сарадњу са Западним универзитетом у Темишвару. Та сарадња за резултат је имала потписивање Уговора о сарадњи на нивоу двају универзитета, а из тога су проистекли конкретни видови сарадње: предавања по позиву, узајамна размена и посета наставникâ и студената, учествовање на научним скуповима, штампање заједничких зборника младих истраживача, штампање зборника Исходишта, а од школске 2010/2011. године у Нишу, у оквиру размене студената, повремено бораве студенти српског језика са Западног универзитета у Темишвару у трајању од једног семестра. Лектор за српски језик који на Западном универзитету у Темишвару држи часове српског језика такође је дипломирао на Департману за српски језик Филозофског факултета у Нишу.

Департман је успоставио сарадњу и са Институтом за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину, а сарадња је за резултат имала размену и посете наставникâ, сарадника и студената.

Наставници и сарадници са Департмана за српски језик у оквиру Центра за српски као страни и нематерњи језик Филозофског факултета у Нишу држе часове српског језика пријављеним полазницима.