Google Translate

Чланство у Универзитетској агенцији за Франкофонију (Agence universitaire de la Francophonie)

Вести  ::  четвртак, 15.12.2016.

Универзитет у Нишу је постао члан Универзитетске агенције за Франкофонију (Agence universitaire de la Francophonie), а одлуку да у своје редове придружених чланова прими Универзитет у Нишу донео је Савет Агенције на седници одржаној 8. децембра 2016. године. Томе је, пре свега, својим залагањем и радом допринео Департман за француски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу.

Универзитетска агенција за Франкофонију једна је од најзначајнијих и највећих заједница установа високог образовања и истраживачких центара у свету, са око осам стотина чланица из свих крајева света. Придружени чланови Универзитетске агенције за Франкофонију из Србије су Београдски универзитет, Универзитет уметности у Београду и Универзитет у Новом Саду.

Чланство у Агенцији подразумева да сви факултети, институти и истраживачки центри у саставу универзитета имају могућност да се пријављују на конкурсе које расписује Агенција. Стипендије које она обезбеђује намењене су студентима, наставницима и истраживачима из свих научних области, а могућности које нуди бројне су и разноврсне. Задатак Универзитетске агенције за Франкофонију састоји се у подржавању и подстицању развоја високошколских установа и истраживачких центара. Њени главни циљеви су промоција француског језика као језика науке и промоција научноистраживачке сарадње између франкофоних универзитета, факултета и појединаца. У остваривању постављених циљева, ова асоцијација сарађује са великим међународним организацијама и удружењима (нпр. УНЕСКО).

Универзитетска агенција за Франкофонију подстиче деловање франкофоне научне заједнице у домену високог образовања на међународном плану и доприноси њеној видљивости пре свега кроз реализацију својих основних активности, а то су:

а) финансирање програма стипендирања и мобилности студената на свим нивоима студија, као и мобилности наставника и истраживача на свим научним пољима;

б) финансирање учествовања на међународним научним скуповима и организовања франкофоних или вишејезичних конференција из свих научних области;

в) стварање заједница истраживача и лабораторијских екипа, покретање заједничких пројеката;

г) финансијске и друге врсте помоћи универзитетима у процесу управљања и руковођења високошколским установама и истраживачким центрима;

д) финансирање објављивања научних радова на француском језику, монографија, часописа и зборника са научних конференција из свих научних области и сл.

Активности и пројекти које спроводи Универзитетска агенција за Франкофонију кроз научноистраживачки рад ће подстаћи и ојачати сарадњу Универзитета у Нишу и његових факултета са универзитетима широм света.

Универзитет у Нишу је постао члан Универзитетске агенције за Франкофонију (Agence universitaire de la Francophonie), а одлуку да у своје редове придружених чланова прими Универзитет у Нишу донео је Савет Агенције на седници одржаној 8. децембра 2016. године. Томе је, пре свега, својим залагањем и радом допринео Департман за француски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу. Универзитетска агенција за Франкофонију једна је од најзначајнијих и највећих заједница установа високог образовања и истраживачких центара у свету, са око осам стотина чланица из свих крајева света. Придружени чланови Универзитетске агенције за Франкофонију из Србије су Београдски универзитет, Универзитет уметности у Београду и Универзитет у Новом Саду. Чланство у Агенцији подразумева да сви факултети, институти и истраживачки центри у саставу универзитета имају могућност да се пријављују на конкурсе које расписује Агенција. Стипендије које она обезбеђује намењене су студентима, наставницима и истраживачима из свих научних области, а могућности које нуди бројне су и разноврсне. Задатак Универзитетске агенције за Франкофонију састоји се у подржавању и подстицању развоја високошколских установа и истраживачких центара. Њени главни циљеви су промоција француског језика као језика науке и промоција научноистраживачке сарадње између франкофоних универзитета, факултета и појединаца. У остваривању постављених циљева, ова асоцијација сарађује са великим међународним организацијама и удружењима (нпр. УНЕСКО). Универзитетска агенција за Франкофонију подстиче деловање франкофоне научне заједнице у домену високог образовања на међународном плану и доприноси њеној видљивости пре свега кроз реализацију својих основних активности, а то су: а) финансирање програма стипендирања и мобилности студената на свим нивоима студија, као и мобилности наставника и истраживача на свим научним пољима; б) финансирање учествовања на међународним научним скуповима и организовања франкофоних или вишејезичних конференција из свих научних области; в) стварање заједница истраживача и лабораторијских екипа, покретање заједничких пројеката; г) финансијске и друге врсте помоћи универзитетима у процесу управљања и руковођења високошколским установама и истраживачким центрима; д) финансирање објављивања научних радова на француском језику, монографија, часописа и зборника са научних конференција из свих научних области и сл. Активности и пројекти које спроводи Универзитетска агенција за Франкофонију кроз научноистраживачки рад ће подстаћи и ојачати сарадњу Универзитета у Нишу и његових факултета са универзитетима широм света.