Google Translate

ОДЛУКА о радном времену на Факултету у летњем периоду

Вести  ::  петак, 17.07.2015.

 

Утврђује се радно време на Филозофском факултету у Нишу, у летњем периоду 2015. године, на следећи начин:

1. Одлуком Наставно-научног већа Факултета утврђен је колективни годишњи одмор за

време летњег распуста, за наставнике и сараднике Факултета, а решењем декана за ненаставно особље у периоду од 20. јула 2015. до 21. августа.2015. године, а први радни дан је 24. август.

2. Одређује се дежурство у периоду од 20. до 24. јула 2015. године за Финансијску

службу, Службу за опште и правне послове, Техничку службу и Рачунарски центар од 8:00 до 12:00 часова.

3. Одређује се дежурство у периоду од 17. до 21. августа 2015. године за Финансијску

службу, Службу за опште и правне послове, Техничку службу, Библиотеку и Рачунарски центар од 8:00 до 12:00 часова.

4. Службе Факултета неће дежурати суботом, и зграда Факултета неће бити отворена

у периоду од 18. јула до 22. августа. 2015. године.

5. Портири у Техничкој служби радиће и у летњем периоду од 8:00 до 14:00 часова. због потребе рада лабораторија Одсека за хемију Природно-математичког факултета у Нишу.

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Проф.др Горан Максимовић