Google Translate

Универзитетска франкофона агенција (AUF)

Вести  ::  недеља, 26.04.2015.

У уторак, 5. маја 2015. год. у 12 сати на Филозофском факултету у Нишу (амфитеатар 21) представници Универзитетске франкофоне агенције (Agence universitaire de la Francophonie), организације чији је један од главних циљева промоција француског језика као језика науке, те промоција научноистраживачке сарадње између франкофоних универзитета и факултета, представиће активности Агенције и изложиће могућности које у свим научним областима она нуди франкофоним студентима, наставницима и истраживачима: финансирање програма стипендирања и мобилности студената на свим нивоима студија, као и мобилности наставника и истраживача, финансирање учествовања на међународним научним скуповима и организовања франкофоних или вишејезичних конференција, финансирање објављивања радова на француском језику и сл.

У уторак, 5. маја 2015. год. у 12 сати на Филозофском факултету у Нишу (амфитеатар 21) представници Универзитетске франкофоне агенције (Agence universitaire de la Francophonie), организације чији је један од главних циљева промоција француског језика као језика науке, те промоција научноистраживачке сарадње између франкофоних универзитета и факултета, представиће активности Агенције и изложиће могућности које у свим научним областима она нуди франкофоним студентима, наставницима и истраживачима: финансирање програма стипендирања и мобилности студената на свим нивоима студија, као и мобилности наставника и истраживача, финансирање учествовања на међународним научним скуповима и организовања франкофоних или вишејезичних конференција, финансирање објављивања радова на француском језику и сл.