Google Translate

Почиње реализација пројекта SCHEMAS на Филозофском факултету

Вести  ::  понедељак, 17.01.2022.

Реализација првог пројекта Филозофског факултета који финансира Фонд за науку Републике Србије у оквиру програма ИДЕЈЕ почеће 24. јануара 2022. године. Трогодишњи пројекат под називом SCHEMAS (Structuring Concept Generation with the Help of Metaphor, Analogy and Schematicity, односно Структурисање процеса изградње појмова путем метафоре, аналогије и схематичности) којим руководи проф. др Владимир Ж. Јовановић са Департмана за англистику има за задатак да кроз комбинацију приступа из области теоријски и корпусне лингвистике, психолингвистике и студија мултимодалности испита процес изградње појмова кроз језик, музику и визуелну когницију.

Ради се о првом пројекту из области друштвено-хуманистичких наука одобреном за финансирање на подручју јужно од Београда и једном од свега пет пројеката из програма ИДЕЈЕ на Универзитету у Нишу који су прошли оштру селекцију међу 917 пројектних предлога из читаве земље.

Поред професора Јовановића, чланови пројектног тима са Филозофског факултета у Нишу су и проф. др Душан Стаменковић, проф. др Михаило Антовић, проф. др Владан Павловић, доц. др Марта Величковић и мср Младен Поповић са Департмана за англистику, доц. др Ивана Митић и доц. др Александра Јанић са Департмана за србистику, а чланови тима који нису са матичне институције су доц. др Милош Тасић са Машинског факултета у Нишу и мср Ана Крстић, истраживач са Филозофског факултета у Новом Саду.