Google Translate

Основан Центар за савремена филолошка проучавања младих истраживача

Вести  ::  четвртак, 10.06.2021.  ::   Прилози

Са великим задовољством обавештавамо научну јавност да је у оквиру Филозофског факултета у Нишу основана нова научна јединица – Центар за савремена филолошка проучавања младих истраживача.

Центар је основан са циљем повезивања, размене искустава, популаризације филолошких истраживања и промовисања постигнућа младих филолога на пољу савремених теоријско-методолошких, аналитичких и емпиријских изучавања српског језика и страних језика, књижевности у европском и светском контексту, те научно-образовних постигнућа младих нараштаја, у чему је његова јединственост у погледу таквог деловања у оквиру високошколских установа у Републици Србији. Наведени циљ Центар ће остваривати континуираним емпиријским истраживањем и организовањем радионица, трибина, дебата, клубова, конференција, семинара, такмичења, манифестација, летњих школа и пројеката у оквиру Филозофског факултета у Нишу, у сарадњи са образовним установама основношколског, средњошколског и високошколског нивоа у Републици Србији и у региону, научно-образовним удружењима у Републици Србији и у региону, савезима студената и школским секцијама, а уз финансијску подршку различитих националних и међународних фондова за науку.

Посебан циљ Центра је непосредно повезивање студената филолошких студијских програма и ученика таквих научних афинитета у Републици Србији и у региону, са циљем размене истраживачких искустава и пружања подршке и адекватног усмерења ка савременим теоријско-методолошким, стручно-апликативним и емпиријским филолошким истраживањима.

У складу са савременим трендовима у науци о језику и науци о књижевности, те у говорном језику и књижевности коју читају млади, иницијални циљеви Центра биће непрестано обогаћивани новим активностима и новим члановима. Стога је једна од одредница у оквиру циљева Центра отвореност у погледу задатака, начина њихове реализације и ангажовања сарадника који ће у томе учествовати.

Циљна група Центра у погледу истраживања и у погледу сарадње јесу млади основношколског, средњошколског, високошколског узраста, док ће његови чланови бити сарадници и наставници који чине научни филолошки подмладак Филозофског факултета у Нишу.

Центар за савремена филолошка проучавања младих истраживача основали су  млади наставници, истраживачи и сарадници који су у протеклом периоду, у оквиру других активности Филозофског факултета, сарађивали у низу заједничких активности и истраживања, као и на пољу популаризације и промовисања филологије.

Руководилац Центра је доц. др Ненад Благојевић, а секретар Центра је мср Оливера Марковић.

Званична мејл адреса Центра је: