Google Translate

Departman za komunikologiju i novinarstvo suorganizator regionalne naučne konferencije „30 godina obrazovanja iz oblasti novinarstva i komunikologije u bivšim komunističkim zemljama Istočne Evrope"

Вести  ::  четвртак, 20.05.2021.  ::   Прилози

Više od 120 nastavnika i istraživača iz polja novinarstva i komunikologije iz 13 zemalja učestvuje na regionalnoj konferenciji „30 godina obrazovanja iz oblasti novinarstva i komunikologije u bivšim komunističkim zemljama Istočne Evrope. Od borbe za slobodu izražavanja do digitalnih komunikacija“, koja se održava od 20. do 21. maja.

Konferenciju organizuje Fakultet za novinarstvo i komunikološke nauke Univerziteta u Bukureštu (FJSC) u saradnji sa Fakultetom za novinarstvo i komunikološke nauke Univerziteta Moldavije, Departmanom za komunikologiju i novinarstvo Univerziteta u Nišu (Srbija) i Fakultetom za novinarstvo i mas-komunikacije Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ iz Sofije (Bugarska).

Konferencija je posvećena temama koje se odnose na obrazovanje u oblasti novinarstva i komunikologije u poslednjih 30 godina i bavi se analizom profesionalnog razvoja na polju javnih komunikacija. Među temama konferencije su one koje su posvećene komuniciranju u vreme pandemije, uticaju lažnih vesti na javnost, odnos između medija i populističkih trendova.

"Teme naših kolega iz celog sveta, koji će se virtuelno sresti na ovoj konferenciji, od velikog su značaja pogotovu danas kada se svet suočava sa krizom na medicinskom, društvenom i ekonomskom nivou, a koja se istovremeno manifestuje i kao komunikacijska kriza. Novinari i stručnjaci u komunikaciji i oglašavanju moraju dobro da obavljaju svoje profesionalne uloge, a ovo vreme krize još jednom je pokazalo esencijalnu ulogu koju mediji i komunikacija igraju u demokratskom društvu. Cilj konferencije je da naglasi korist koju društvo kao celina može imati od naučnih debata u vezi sa misijom i profesionalnom praksom novinara i komunikatora. Zahvaljujem se svim istraživačima iz 13 zemalja koji će se ovih dana susresti na virtuelnoj platformi koju organizuje Univerzitet u Bukureštu i želim im mnogo uspeha u njihovim prezentacijama”, rekao je Antonio Momoc, dekan Fakulteta za novinarstvo i komunikološke nauke, Univerziteta u Bukureštu, Rumunija.

Nastavnici i istraživači koji učestvuju na konferenciji dolaze iz Albanije, Bugarske, Hrvatske, Severne Makedonije, Portugalije, Ujedinjenog Kraljevstva, Republike Moldavije, Srbije, SAD-a, Turske, Grčke i Rumunije. Učesnici konferencije rade na 25 različitih univerziteta, istraživačkih centara (kao što su Rumunska akademija i Evropski institut za edukaciju iz komercijalnih komunikacija – Edcom) i međunarodnih profesionalnih organizacija (kao što je Internacionalna asocijacija za oglašavanje – IAA). 

Detaljni program konferencije i linkove za pristup sesijama možete videti u prilogu.

Više od 120 nastavnika i istraživača iz polja novinarstva i komunikologije iz 13 zemalja učestvuje na regionalnoj konferenciji „30 godina obrazovanja iz oblasti novinarstva i komunikologije u bivšim komunističkim zemljama Istočne Evrope. Od borbe za slobodu izražavanja do digitalnih komunikacija“, koja se održava od 20. do 21. maja. Konferenciju organizuje Fakultet za novinarstvo i komunikološke nauke Univerziteta u Bukureštu (FJSC) u saradnji sa Fakultetom za novinarstvo i komunikološke nauke Univerziteta Moldavije, Departmanom za komunikologiju i novinarstvo Univerziteta u Nišu (Srbija) i Fakultetom za novinarstvo i mas-komunikacije Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ iz Sofije (Bugarska). Konferencija je posvećena temama koje se odnose na obrazovanje u oblasti novinarstva i komunikologije u poslednjih 30 godina i bavi se analizom profesionalnog razvoja na polju javnih komunikacija. Među temama konferencije su one koje su posvećene komuniciranju u vreme pandemije, uticaju lažnih vesti na javnost, odnos između medija i populističkih trendova. "Teme naših kolega iz celog sveta, koji će se virtuelno sresti na ovoj konferenciji, od velikog su značaja pogotovu danas kada se svet suočava sa krizom na medicinskom, društvenom i ekonomskom nivou, a koja se istovremeno manifestuje i kao komunikacijska kriza. Novinari i stručnjaci u komunikaciji i oglašavanju moraju dobro da obavljaju svoje profesionalne uloge, a ovo vreme krize još jednom je pokazalo esencijalnu ulogu koju mediji i komunikacija igraju u demokratskom društvu. Cilj konferencije je da naglasi korist koju društvo kao celina može imati od naučnih debata u vezi sa misijom i profesionalnom praksom novinara i komunikatora. Zahvaljujem se svim istraživačima iz 13 zemalja koji će se ovih dana susresti na virtuelnoj platformi koju organizuje Univerzitet u Bukureštu i želim im mnogo uspeha u njihovim prezentacijama”, rekao je Antonio Momoc, dekan Fakulteta za novinarstvo i komunikološke nauke, Univerziteta u Bukureštu, Rumunija. Nastavnici i istraživači koji učestvuju na konferenciji dolaze iz Albanije, Bugarske, Hrvatske, Severne Makedonije, Portugalije, Ujedinjenog Kraljevstva, Republike Moldavije, Srbije, SAD-a, Turske, Grčke i Rumunije. Učesnici konferencije rade na 25 različitih univerziteta, istraživačkih centara (kao što su Rumunska akademija i Evropski institut za edukaciju iz komercijalnih komunikacija – Edcom) i međunarodnih profesionalnih organizacija (kao što je Internacionalna asocijacija za oglašavanje – IAA).  Detaljni program konferencije i linkove za pristup sesijama možete videti u prilogu.