Google Translate

In Memoriam: проф. др Ксенија Кондић

Факултетска дешавања  ::  четвртак, 29.04.2021.

Проф. др Ксенија Кондић, један од оснивача Студијске групе за психологију на Филозофском факултету у Нишу, преминула је 26.04.2021. Памте је бројне генерације студената психологије почев од 1971. године, па све до 1992. по сјајним предавањима, људској топлини и подршци коју је пружала и колегама и студентима. Многи психолози са Филозофског факултета у Нишу су управо њену област бирали за даље усавршавање. Под њеним менторством докторирале су проф. др Снежана Видановић, проф. др Весна Анђелковић, проф. др Марина Хаџи Пешић и проф. др Бојана Димитријевић.

Проф. др Ксенија Кондић је била специјалиста клиничке психологије, психотерапеут психоаналитичке оријентације и супервизор. Докторирала је на Филозофском факултету у Београду, на Одељењу за психологију, 1980. године. Редовни je професор, у пензији, на Филозофском факултету у Београду – Одељење за психологију, на предмету Психопатологија детињства и младости. Аутор је 14 приручника и књига и преко 80 саопштења и научно-стручних радова објављених у земљи и иностранству. Mеђу насловима издвајамо aуторске и коауторске књиге и приручнике: “Психологија Ја”(1992), “Психодинамска развојна психопатологија” (1998), ”ДСТ­интервју” (1990), ”Првих десет година живота” (1992), ”О деци и родителјима”.

За достигнућа у психолошкој струци и науци, проф. др Ксенија Кондић добила је бројна признања: наградa “Жижа Васић“ за популаризацију савремене психологије (1975), укључење у Интер- националну библиографију познатих личности “WHO IS WHO“, Вашингтон, 1993. године, a 1994. године изабрана је за “Мan of the years“. Српско лекарско друштво јој је 1996. године доделило на- граду за специјалан допринос области психотерапије. Аутор је 120 емисија у оквиру образовног програма Радио Телевизије Србија.

Од 1991. године веома је ангажовани сарадник низа домаћих и иностраних хуманитарних организација које се баве збрињавањем и психолошким истраживањем проблема избеглица, а пре свега деце и породица. Још од оснивањa “Психолошких кругова“, саветовалиштa за психолошку помоћ појединцу и породици, 1991. године, aнгажована је као терапеут.

Више од двадесет година од самог оснивања Одељења за психологију Филозофског факултета у Нишу била је ангажована као предавач на предметима из Клиничке психологије као и ментор многим студентима приликом израде дипломских, магистарских и докторских радова. Мада студенти у наредном периоду нису имале прилику да непосредно присуствују њеним изузетно инспиративним предавањима, до данас бројне генерације будућих психолога учили су из њених књига, чланака или саопштења на научним скуповима.

Проф. др Ксенија Кондић, један од оснивача Студијске групе за психологију на Филозофском факултету у Нишу, преминула је 26.04.2021. Памте је бројне генерације студената психологије почев од 1971. године, па све до 1992. по сјајним предавањима, људској топлини и подршци коју је пружала и колегама и студентима. Многи психолози са Филозофског факултета у Нишу су управо њену област бирали за даље усавршавање. Под њеним менторством докторирале су проф. др Снежана Видановић, проф. др Весна Анђелковић, проф. др Марина Хаџи Пешић и проф. др Бојана Димитријевић. Проф. др Ксенија Кондић је била специјалиста клиничке психологије, психотерапеут психоаналитичке оријентације и супервизор. Докторирала је на Филозофском факултету у Београду, на Одељењу за психологију, 1980. године. Редовни je професор, у пензији, на Филозофском факултету у Београду – Одељење за психологију, на предмету Психопатологија детињства и младости. Аутор је 14 приручника и књига и преко 80 саопштења и научно-стручних радова објављених у земљи и иностранству. Mеђу насловима издвајамо aуторске и коауторске књиге и приручнике: “Психологија Ја”(1992), “Психодинамска развојна психопатологија” (1998), ”ДСТ­интервју” (1990), ”Првих десет година живота” (1992), ”О деци и родителјима”. За достигнућа у психолошкој струци и науци, проф. др Ксенија Кондић добила је бројна признања: наградa “Жижа Васић“ за популаризацију савремене психологије (1975), укључење у Интер- националну библиографију познатих личности “WHO IS WHO“, Вашингтон, 1993. године, a 1994. године изабрана је за “Мan of the years“. Српско лекарско друштво јој је 1996. године доделило на- граду за специјалан допринос области психотерапије. Аутор је 120 емисија у оквиру образовног програма Радио Телевизије Србија. Од 1991. године веома је ангажовани сарадник низа домаћих и иностраних хуманитарних организација које се баве збрињавањем и психолошким истраживањем проблема избеглица, а пре свега деце и породица. Још од оснивањa “Психолошких кругова“, саветовалиштa за психолошку помоћ појединцу и породици, 1991. године, aнгажована је као терапеут. Више од двадесет година од самог оснивања Одељења за психологију Филозофског факултета у Нишу била је ангажована као предавач на предметима из Клиничке психологије као и ментор многим студентима приликом израде дипломских, магистарских и докторских радова. Мада студенти у наредном периоду нису имале прилику да непосредно присуствују њеним изузетно инспиративним предавањима, до данас бројне генерације будућих психолога учили су из њених књига, чланака или саопштења на научним скуповима.