Google Translate

In memoriam: Проф. др Божица Младеновић

Факултетска дешавања  ::  уторак, 28.07.2020.

Са великим жаљењем обавештавамо јавност да је 28. јула 2020. године изненада преминула др Божица Младеновић, редовни професор на Департману за историју Филозофског факултета.

Рођена је 1. 1. 1963. године у Прокупљу. Дипломирала је 1987. године на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду. Постдипломске студије на одсеку за Општу савремену историју 20. века уписала је код проф. др Андреја Митровића 1987. године, а завршила 1990. одбраном магистарског рада Жена у Топличком устанку 1917. године. У марту 1998. године одбранила је докторску дисертацију Град у Војно-генералном гувернману у Србији од 1916. до 1918. године.

Од августа 1988. године радила је у Историјском институту САНУ у Београду. У оквиру научних пројеката Института проучавала је историју Србије у Првом светском рату и објављивала историјске изворе из овог периода.

Од априла 2008. године ради на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу, у звању редовног професора на предметима из Опште историје 19. века. Објавила је 12 књига, од којих је пет монографија, око сто чланака и студија и учествовала на више међународних и националних скупова.

У периоду од октобра 2016. до октобра 2018. године била је управник Департмана за историју.