Google Translate

Извештај комисија за избор најбоље методичке припреме из области филолошких и друштвено-хуманистичких наука

Вести  ::  петак, 25.01.2019.

На састанцима Комисија за оцену приспелих методичких припрема из области српске филологије, страних филологија и друштвено-хуманистичких наука, одржаним 23. и 24. јануара 2019. године, донете су следеће одлуке.

У категорији методичких припрема из области филологије награђени су: 

1. место: Марија Црвенко, Савремена гимназија, Београд

2. место: Наташа Марковић Стевановић, ОШ „Душан Радовић“ Ниш

3. место: Милена Милошевић, ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац

У категорији методичких припрема из области друштвено-хуманистичких наука награђени су:

1. место: Александра Манић, Техничка школа, Пирот

2. место: Ивана Радоњић, ОШ „Милић Ракић Мирко“, Прокупље

3. место: Слађана Радојловић, Економска школа, Ниш

Комисије су одлуке донеле једногласно, након озбиљног разматрања радова и уз уважавање следећих критеријума: оригиналност и креативност у приступу, стручност (методолошка утемељеност у предметној науци/предметним наукама), постојање свих елемената методичке припреме (целовитост), иновативност у концепцији часа и у примењеној методичкој методологији, подстицање индивидуалног и групног рада ученика, примена савремених наставних средстава, испуњеност свих стандарда савремених образовних стратегија. 

Чланови Комисије (страна  филологија): доц. др Весна Симовић, проф. др Дејан Марковић, доц. др Зоран Станковић, др Николета Момчиловић;

Чланови Комисије (српска филологија): проф. др Снежана Милосављевић Милић, проф. др Марина Јањић, доц. др Снежана Божић

Чланови Комисије (друштвено-хуманистичке науке): проф. др Сузана Марковић Крстић, доц. др Мирослав Пешић, проф. др Марија Јовановић.

У Нишу, 25. 1. 2019. 

На састанцима Комисија за оцену приспелих методичких припрема из области српске филологије, страних филологија и друштвено-хуманистичких наука, одржаним 23. и 24. јануара 2019. године, донете су следеће одлуке. У категорији методичких припрема из области филологије награђени су:  1. место: Марија Црвенко, Савремена гимназија, Београд 2. место: Наташа Марковић Стевановић, ОШ „Душан Радовић“ Ниш 3. место: Милена Милошевић, ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац У категорији методичких припрема из области друштвено-хуманистичких наука награђени су: 1. место: Александра Манић, Техничка школа, Пирот 2. место: Ивана Радоњић, ОШ „Милић Ракић Мирко“, Прокупље 3. место: Слађана Радојловић, Економска школа, Ниш Комисије су одлуке донеле једногласно, након озбиљног разматрања радова и уз уважавање следећих критеријума: оригиналност и креативност у приступу, стручност (методолошка утемељеност у предметној науци/предметним наукама), постојање свих елемената методичке припреме (целовитост), иновативност у концепцији часа и у примењеној методичкој методологији, подстицање индивидуалног и групног рада ученика, примена савремених наставних средстава, испуњеност свих стандарда савремених образовних стратегија.  Чланови Комисије (страна  филологија): доц. др Весна Симовић, проф. др Дејан Марковић, доц. др Зоран Станковић, др Николета Момчиловић; Чланови Комисије (српска филологија): проф. др Снежана Милосављевић Милић, проф. др Марина Јањић, доц. др Снежана Божић Чланови Комисије (друштвено-хуманистичке науке): проф. др Сузана Марковић Крстић, доц. др Мирослав Пешић, проф. др Марија Јовановић. У Нишу, 25. 1. 2019.