Google Translate

Свечани пријем студената прве године у школској 2018/2019.

Најаве  ::  понедељак, 01.10.2018.

Свечани пријем студената уписаних у прву годину основних академских студија на Филозофском факултету у Нишу у школској 2018/2019. години обавиће се у ПОНЕДЕЉАК, 8.10.2018. године од 12 сати, у просторијама Факултета, Улица Ћирила и Методија број 2, према следећем распореду:

 

 Амфитеатар 21
(приземље)
 Амфитеатар 301
(трећи спрат)
 Велика сала 434
(четврти спрат)
Слушаоница А23
(приземље) 
 Англистика – 21  Психологија – 301  Србистика – 434  Новинарство – А23
 Педагогија – 304  Социологија – 302  Руски језик – 411  Комуницирање – А23
 Историја – 305  Социјална политика – 303    
 Филозофија – 433  Француски језик – 204    

 

 

1. У 12.00 сати за студенте студијских програма Основних академских студија АНГЛИСТИКЕ, ПЕДАГОГИЈЕ, ИСТОРИЈЕ и ФИЛОЗОФИЈЕ у амфитеатру 21, у приземљу.
Након поздравне речи Декана Факултета, односно свечаног пријема студената,
извршиће се уручење индекса студентима по департманима, у слушаоницама и у времену како следи:
За студенте Студ. програма АНГЛИСТИКА у амфитеатру 21, приземље у 12.15
За студенте Студ. програма ПЕДАГОГИЈА у слушаоници бр. 304, III спрат у 12.15
За студенте Студ. програма ИСТОРИЈА у слушаоници бр. 305, III спрат у 12.15
За студенте Студ. програма ФИЛОЗОФИЈА у слушаоници бр. 433, IV спрат у 12.15

2. У 12.00 сати за студенте студијских програма Основих академских студија ПСИХОЛОГИЈЕ, СОЦИОЛОГИЈЕ, СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА И ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, у амфитеатру 301, III спрат.
Након поздравне речи продекана Факултета, односно свечаног пријема студената, извршиће се уручење индекса студентима по департманима, у слушаоницама и у времену како следи:
За студенте Студ. програма ПСИХОЛОГИЈА у амфитеатру 301, III спрат у 12.15
За студенте Студ. програма СОЦИОЛОГИЈА у слушаоници бр. 302, III спрат у 12.15
За студенте Студ. програма СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИЈАЛНИ РАД у слушаоници бр. 303, III спрат у 12.15
За студенте Студ. програма ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ у слушаоници бр. 204, II спрат у 12.15

3. У 12.00 сати за студенте студијских програма Основних академских студија СРБИСТИКЕ и РУСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, у великој сали 434, IV спрат.
Након поздравне речи продекана Факултета, односно свечаног пријема студената, извршиће се уручење индекса студентима по департманима, у слушаоницама и у времену како следи:
За студенте Студ. програма СРБИСТИКА у великој сали 434, IV спрат у 12.15
За студенте Студ. програма РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ у слушаоници бр. 411, IV спрат у 12.15

4. У 12.00 сати за студенте студијских програма Основних академских студија НОВИНАРСТВА и КОМУНИЦИРАЊА И ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ у слушаоници А23, у приземљу.
Након поздравне речи председника Савета Факултета, односно свечаног пријема студената, извршиће се уручење индекса студентима по студијским програмима у слушаоници А23 у приземљу Факултета.

Пре уручења индекса, управници департмана упознаће студенте са условима студирања, са њиховим правима и обавезама и даће друге потребне информације.
Настава на свим департманима, за студенте СВИХ ГОДИНА основних академских студија, почиње у уторак, 9. октобра 2018. године, а према распореду часова који ће бити истакнут на огласним таблама и веб порталу Факултета.

Од 13:15 сати почиње специјални музички програм који смо припремили поводом почетка школске године.

Позивају се сви студенти прве године основних академских студија, као и сви наставници и сарадници Факултета, да присуствују свечаном пријему студената.

 

У Нишу, 1. октобра 2018. године

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Наталија Јовановић