Google Translate

Преузимање

Категорија: Информатор о раду Факултета

Информатор Филозофског факултета садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
петак
3. април 2015.
петак
21. јул 2017.
Информатор о раду факултета, DOC формат
петак
3. април 2015.
петак
21. јул 2017.
Информатор о раду Факултета, ODT формат (OpenDocument Text), за кориснике OpenOffice пакетa
петак
3. април 2015.
петак
21. јул 2017.
Информатор о раду факултета, PDF формат