Google Translate

Преузимање

Категорија: Остало

Уверења о акредитацији установе, одлуке и извештаји
петак
15. мај 2015.
петак
15. мај 2015.
петак
15. мај 2015.
петак
15. мај 2015.
среда
12. април 2017.
среда
12. април 2017.
петак
11. септембар 2020.
субота
12. септембар 2020.
Одлука 660-01-00002/70 Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја о акредитацији Филозофског факултета као научноистраживачке установе
петак
15. мај 2015.
петак
15. мај 2015.
петак
15. мај 2015.
петак
15. мај 2015.
петак
15. мај 2015.
петак
15. мај 2015.