Google Translate

Одлука о радном времену у згради Факултета

Одлуке и обавештења  ::  петак, 26.11.2021.

На основу Одлуке o прoглaшeњу бoлeсти COVID-19 изaзвaнe вирусom SARS-COV-2, члана 69. Статута, члана 55. и 56. Закона о раду РС (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14), Одлуке Наставно-научновг већа Факултета о начину реализације наставе на Факултету број 304/1-1-01 од 20.9.2021, Одлуке декана Факултета о радном времену на Факултету број 159/1-01 од 3.5.2017. године, декан Филозофског факултета Универзитета у Нишу, дана 25.11.2021. године, донела је Одлуку о радном времену у згради факултета:

  1. Утврђује се радно време у згради Филозофског факултета Универзитета у Нишу, почев од 29.11.2021. године у складу са Одлуком декана Факултета о радном времену на Факултету број 159/1-01 од 3.5.2017. године, на следећи начин:
    Сви видови наставних активности и рад служби Секретаријата Факултета у згради Факултета одвијају се од 8.00 до 20.30 часова, од понедељка до петка.
  2. Одлука се примењује од 29.11.2021. године.