Google Translate

Начин реализације наставе у јесењем семестру академске 2021/2022. године

Одлуке и обавештења  ::  четвртак, 23.09.2021.  ::   Прилози

Јесењи семестар почиње 1. октобра 2021. године.

За студенте прве године основних академских студија , семестар почиње доделом индекса која ће се одвијати према посебно утврђеном распореду 1. октобра 2021. године. Приликом доделе индекса, поред управника и секретара, биће присутни и остали наставници и сарадници са департмана. Том приликом студентима прве године ће бити представљен студијски програм – његова структура, а нарочито структура прве године студија, услови студирања, студенти ће бити упућени у коришћење факултетског и-мејл налога и е-индекса и у начин реализације наставе. Студентима ће бити најављени уводни часови обавезних предмета које ће сваки наставник одржати у периоду од 4. до 9. октобра, као и сесије за представљање изборних предмета које ће бити организоване у периоду од 11. до 15. октобра, преко апликације Google Meet.

Настава свих предмета ће се за студенте прве године реализовати онлајн, према распореду часова, почев од 18. октобра 2021. године.

За студенте друге, треће и четврте године основних академских студија, настава обавезних предмета ће се реализовати онлајн, према распореду часова, почев од 18. октобра 2021. године, а настава изборних предмета почев од 25. октобра 2021. године.

За студенте мастер академских и докторских академских студија, настава ће бити организована на исти начин, а реализација наставе започеће по обављеном упису студената ових нивоа студија.

Предавања и вежбе ће се за све студенте одржавати преко апликације Google Meet, а материјали и задаци за рад ће студентима бити достављани преко апликације Google Classroom. Све часове које је могуће реализовати преко апликација Google Meet и Google Classroom треба реализовати за све студенте на даљину. Делове наставе које није могуће реализовати на даљину, наставници и сарадници ће реализовати на Факултету, тако што ће организовати активности са мањим групама студената (до 30 студената у групи), уз поштовање свих прописаних мера заштите од ширења заразе. Након договора са студентима, ове часове наставници и сарадници најављују мејлом (потребан број термина и просторија, са назначеном величином група) најкасније недељу дана раније Служби за наставу и студентска питања и продекану за наставу истовремено. Када се часови одржавају на Факултету, наставници и сарадници треба студентима који нису у могућности да присуствују тим часовима да обезбеде приступ материјалима са часова, онлајн приступ часу или снимак часа.

Настава на даљину се реализује према распореду часова који усваја Наставно-научно веће. Часови који се реализују на Факултету ће се реализовати према прилагођеном распореду часова.

Начин реализације наставе на даљину:

 • Реализација наставе на даљину подразумева онлајн видео и аудио комуникацију у реалном времену са групом студената и размену материјала и задатака, односно обавезно коришћење апликација Google Meet и Google Classroom. Поменуте апликације су доступне за бесплатно коришћење преко налога на filfak домену. У оквиру бесплатног коришћења, у сесију преко апликације Google Meet може се укључити 100 учесника, омогућава реализацију наставе на свим департманима. Наставник/сарадник реализује час преко видео конференције (Google Meet), а материјале и задатке за рад доставља студентима преко апликације Google Classroom. Поред наведених апликација, наставници и сарадници у реализацији наставе и рада са студентима могу додатно користити и друге доступне платформе и апликације за онлајн комуникацију.
 • У структури поена за активности у оквиру предмета не треба предвиђати поене за само присуство часовима. Поене треба предвидети за стварну активност студената на часовима и за задатке које могу реализовати и ван часова и Google Meet сесија.
 • Наставници и сарадници ће омогућити студентима реализацију предиспитних обавеза. Предиспитне обавезе треба креирати тако да њихова реализација у највећој мери буде могућа на даљину (семинарски радови и други задаци за самостални рад студената, колоквијуми). Уколико је неопходно да се део предиспитних обавеза (практичне вежбе, методичка пракса и сл.) реализује на Факултету или у другим установама, наставници и сарадници ће организовати њихову реализацију уз поштовање прописаних мера заштите од ширења инфекције COVID-19.
 • Консултације са студентима ће се одвијати такође на даљину. За консултације се може користити комуникација електронском поштом, као и преко свих других апликација које омогућавају комуникацију у реалном времену (Google Meet, Google Hangout, Skype, Viber и др.). Наставници и сарадници ће ажурно одговарати на поруке студената (најмање једном недељно у термину консултација, а по потреби и чешће).
 • Наставници и сарадници ће подносити извештаје о реализацији наставе на захтев продекана за наставу. Начин и динамика извештавања биће усаглашени са захтевом који Факултету буде упућен од Универзитета у Нишу, односно Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • У вези са обавезом Факултета да прати и унапређује квалитет наставног процеса, Центар за унапређење квалитета ће, поред редовне студентске евалуације, посебно организовати евалуацију наставе на даљину путем онлајн анкете за студенте свих студијских програма, свих година и свих нивоа студија. Такође, наставници и сарадници ће, на захтев декана Факултета, продекана за наставу и/или студента продекана, учинити доступним линк за улазак у Google Meet сесију за свој редовни час наставе.
 • Рачунарски центар ће, након обављеног уписа студената, учинити доступним факултетске имејл адресе студената које су неопходне за реализацију наставе на даљину. Адресе студената прве године су већ формиране, само је потребно да их студенти активирају. Адресе студената осталих година студија су доступне, али до завршетка уписа није могуће њихово ажурирање по годинама студија. До тада треба користити прошлогодишње мејлинг листе, а нове ажуриране листе ће бити накнадно достављене наставницима и сарадницима.

Распоред реализације активности на почетку семестра за студенте прве године основних академских студија:

 • Наставници обавезних предмета на првој години основних академских студија одржаће (преко апликације Google Meet) своје прве, уводне часове у периоду од 4. до 9. октобра 2021. године, у термину предвиђеном за предавања из тог предмета. На том уводном часу наставник треба да представи студентима свој предмет, циљеве и очекиване исходе учења, садржај предмета, литературу, начин рада, предиспитне обавезе, начин оцењивања, начин полагања испита. Поред представљања предмета, наставник ће овај час искористити за узајамно представљање и упознавање са студентима. Реализација предавања и вежби из обавезних предмета по редовном распореду часова наставља се од 18. октобра 2021. године.
 • У недељи од 11. до 15. октобра 2021. године се неће одржавати настава, већ ће управници и секретари департмана организовати Google Meet сесије за представљање изборних предмета који се нуде студентима прве године основних академских студија у јесењем семестру. Одмах након поделе индекса, послаће студентима на њихове факултетске имејл адресе силабусе свих изборних предмета из јесењег семестра, а затим ће их позвати на Google Meet сесије, према следећем распореду и на следећи начин:
 • На Google Meet сесију коју ће заказати сваки управник/секретар за свој департман за уторак, 12. октобар 2021. године у 12.00 сати, позивају се сви студенти прве године тог студијског програма и наставници свих изборних предмета из изборних блокова у јесењем семестру (осим изборних блокова страних језика). Сваки наставник се кратко представља студентима и даје основне информације о свом изборном предмету. Током сесије студенти ће имати прилику да постављају питања и траже додатне информације о представљеним предметима.
 • Истог дана, од 14.00 до 15.00 сати, наставници Центра за стране језике ће за студенте сваког департмана организовати инфо сесије на којима ће наставници појединачних страних језика студентима објаснити начин избора страног језика. Центар за сране језик ће припремити распоред одржавања сесија и послати га управницима департмана како би га проследили студентима.
 • Студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 20. октобра 2021. године, како би настава изборних предмета почела од 25. октобра 2021. године.

Распоред реализације активности на почетку семестра за студенте друге, треће и четврте године основних академских студија:

 • За студенте друге, треће и четврте године сваког студијског програма основних академских студија, департман на исти начин организује представљање изборних предмета из изборних блокова у јесењем семестру. Силабусе изборних предмета управници и секретари департмана шаљу одговарајућој генерацији студената 15. октобра 2021. године на њихове факултетске имејл адресе, заједно са најавом Google Meet сесија које ће бити одржане у следећим терминима:
 • друга година: уторак, 19. октобар 2021. године у 10.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 21. октобра 2021. године, како би настава изборних предмета почела од 25. октобра 2021. године.
 • трећа година: уторак, 19. октобар 2021. године у 12.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 21. октобра 2021. године, како би настава изборних предмета почела од 25. октобра 2021. године.
 • четврта година: уторак, 19. октобар 2021. године у 14.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 21. октобра 2021. године, како би настава изборних предмета почела од 25. октобра 2021. године.

Начин реализације наставе и рад Факултета ће се усаглашавати са епидемиолошким условима и мерама које ће прописивати надлежни органи. Уколико дође до промене у режиму рада, студенти ће о начину реализације наставе бити обавештени преко сајта Факултета, преко факултетских друштвених мрежа и мрежа које користи студентска организација.