Google Translate

Одлука о радном времену на Факултету у летњем периоду 2021. године

Одлуке и обавештења  ::  петак, 09.07.2021.

На основу члана 69. Статута, члана 75. Закона о раду РС (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14, 13/17, 113/17), Одлуке Наставно-научног већа Факултета о коришћењу годишњег одмора наставног особља Факултета, Одлуке декана Факултета о коришћењу годишњег одмора запослених у секретаријату Факултета, декан Филозофског факултета Универзитета у Нишу, дана 8.7.2021. године, донела је Одлуку о радном времену на Факултету у летњем периоду.

Утврђује се радно време на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, у летњем периоду 2021. године, на следећи начин:

  1. У периоду од 19 јула. до 15. августа 2021. године Факултет неће радити због годишњег одмора.
  2. Службе Секретаријата Факултета дежураће према потреби, у складу са организацијом шефа службе, у периоду од 16. августа до 20. августа 2021. године, пре подне од 8:00 до 12:00 часова.