Google Translate

Организација наставе и испита на Филозофском факултету у Нишу од 23.11.2020. године

Одлуке и обавештења  ::  понедељак, 23.11.2020.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, у периоду од  23. новембра 2020. године до краја јесењег семестра школске 2020/2021. године, настава и рад са студентима биће организован на следећи начин:

 • Почев од 23.11.2020. све наставне активности ће бити реализоване путем апликација за наставу на даљину (у складу са постојећом одлуком Наставно-научног већа) и не могу се организовати наставне активности на Факултету. Наставници и сарадници обављају рад од куће.
 • Све предиспитне обавезе (колоквијуми и други задаци) ће се такође у овом периоду реализовати искључиво путем апликација за рад на даљину.
 • Консултације ће се у овом периоду обављати искључиво путем онлајн апликација.
 • Наставници и сарадници који немају услова да онлајн наставу држе од куће и укључују се са рачунара у својим кабинетима, треба да прилагоде распоред часова тако да наставу реализују радним даном (од понедељка до петка) у периоду од 8.00 до 15.00 сати.
 • Све службе имаће организован рад од куће, као и дежурство сваке службе на Факултету сваког радног дана од 8.00 до 15.00 сати. Препорука је да се комуникација са службама обавља првенствено преко електронске поште, а на Факултету ће се обављати само послови које није могуће организовати на даљину путем електронских комуникација.
 • Све активности које се реализују на Факултету (делови испита који се реализују на Факултету, одбране завршних, мастер радова и докторских дисертација) треба организовати тако да се обаве радним данима (од понедељка до петка) од 8.00 до 15.00 сати.
 • Како би се смањио број одбрана мастер радова у току једног дана, одбране мастер радова који су предати до 18. новембра 2020. године могу се одржати и након 30. новембра 2020. године без обавезе студента да обнови годину. О броју одбрана мастер радова у току једног дана стараће се Служба за наставу и студентска питања. На одбранама завршних радова није дозвољено присуство публике, нити улазак пратилаца кандидата у зграду Факултета.
 • Испите у апсолвентским роковима треба реализовати уз уважавање следећих препорука:
 • Уколико се испит састоји из више делова, препорука је да се само један – последњи део испита реализује на Факултету, а да се сви претходни делови обаве путем апликација за рад на даљину.
 • Делови испита који се реализују на Факултету морају се реализовати уз пуно поштовање превентивних мера (обавезно ношење маске за лице све време боравка у згради Факултета, распоред студената уз поштовање правила за међусобну физичку удаљеност од 2 метра, уз све остале мере које се тичу дезинфекције руку и одржавања простора о чему брине Техничка служба).
 • Уколико се на Факултету реализује усмени део испита, наставник треба да направи распоред за долазак студената на испит, тако да у једном тренутку не буде више од пет особа у просторији на усменом испиту.
 • Препоручује се наставницима да у наредним недељама избегну заказивање већим групама студената долазак на Факултет ради уписивања оцена у индекс. Уколико је потребно заказати уписивање оцена, такође треба направити распоред за долазак студената у мањим групама (до 5 студената) са одговарајућим временским размаком између група.

 Уколико у наредном периоду дође до промене епидемиолошке ситуације, рад Факултета ће бити прилагођен новонасталој ситуацији.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију, у периоду од  23. новембра 2020. године до краја јесењег семестра школске 2020/2021. године, настава и рад са студентима биће организован на следећи начин: Почев од 23.11.2020. све наставне активности ће бити реализоване путем апликација за наставу на даљину (у складу са постојећом одлуком Наставно-научног већа) и не могу се организовати наставне активности на Факултету. Наставници и сарадници обављају рад од куће. Све предиспитне обавезе (колоквијуми и други задаци) ће се такође у овом периоду реализовати искључиво путем апликација за рад на даљину. Консултације ће се у овом периоду обављати искључиво путем онлајн апликација. Наставници и сарадници који немају услова да онлајн наставу држе од куће и укључују се са рачунара у својим кабинетима, треба да прилагоде распоред часова тако да наставу реализују радним даном (од понедељка до петка) у периоду од 8.00 до 15.00 сати. Све службе имаће организован рад од куће, као и дежурство сваке службе на Факултету сваког радног дана од 8.00 до 15.00 сати. Препорука је да се комуникација са службама обавља првенствено преко електронске поште, а на Факултету ће се обављати само послови које није могуће организовати на даљину путем електронских комуникација. Све активности које се реализују на Факултету (делови испита који се реализују на Факултету, одбране завршних, мастер радова и докторских дисертација) треба организовати тако да се обаве радним данима (од понедељка до петка) од 8.00 до 15.00 сати. Како би се смањио број одбрана мастер радова у току једног дана, одбране мастер радова који су предати до 18. новембра 2020. године могу се одржати и након 30. новембра 2020. године без обавезе студента да обнови годину. О броју одбрана мастер радова у току једног дана стараће се Служба за наставу и студентска питања. На одбранама завршних радова није дозвољено присуство публике, нити улазак пратилаца кандидата у зграду Факултета. Испите у апсолвентским роковима треба реализовати уз уважавање следећих препорука: Уколико се испит састоји из више делова, препорука је да се само један – последњи део испита реализује на Факултету, а да се сви претходни делови обаве путем апликација за рад на даљину. Делови испита који се реализују на Факултету морају се реализовати уз пуно поштовање превентивних мера (обавезно ношење маске за лице све време боравка у згради Факултета, распоред студената уз поштовање правила за међусобну физичку удаљеност од 2 метра, уз све остале мере које се тичу дезинфекције руку и одржавања простора о чему брине Техничка служба). Уколико се на Факултету реализује усмени део испита, наставник треба да направи распоред за долазак студената на испит, тако да у једном тренутку не буде више од пет особа у просторији на усменом испиту. Препоручује се наставницима да у наредним недељама избегну заказивање већим групама студената долазак на Факултет ради уписивања оцена у индекс. Уколико је потребно заказати уписивање оцена, такође треба направити распоред за долазак студената у мањим групама (до 5 студената) са одговарајућим временским размаком између група.  Уколико у наредном периоду дође до промене епидемиолошке ситуације, рад Факултета ће бити прилагођен новонасталој ситуацији.