Google Translate

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемија заразних болести

Одлуке и обавештења  ::  среда, 29.07.2020.  ::   Прилози

На основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ број 101/2005, број 91/2015 и број 113/2017) и члана 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање ширења епидемије заразне болести (Сл. гласник РС, бр. 94/2020), декан Филозофског факултета у Нишу, дана 16. јула 2020. године, донео је план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемија заразних болести.

План можете преузети из листе прилога.