Google Translate

Одлука о реорганизацији наставе и рада Филозофског факултета

Одлуке и обавештења  ::  недеља, 15.03.2020.  ::   Прилози

Имајући у виду развој ситуације у вези са ширењем Корона вируса COVID 19 и досадашње одлуке Владе Републике Србије, а нарочито одлуку о забрани окупљања више од 100 људи у затвореним просторијама, Управа Филозофског факултета у Нишу анализирала је услове под којима се одвија настава и рад на Филозофском факултету:

  • На појединим годинама неких студијских програма број студената је близу 100. Такође, групе студената које прате наставу појединих заједничких предмета су веће од 100. Ови студенти предавања прате у амфитеатрима, у којима расположиви простор не омогућава безбедну удаљеност студената.
  • У учионицама у којима се одвија настава за мање групе (углавном од 30 до 50 студената) такође није могуће обезбедити довољну удаљеност студената.
  • Настава се, према редовном распореду, одвија током читавог дана
  • Укупан број студената који активно прате наставу на свим нивоима студија на Факултету је близу 3.000, због чега је немогуће спречити боравак и груписање већег броја студената у холовима.
  • Факултет има 240 запослених, што у редовним условима рада подразумева истовремени боравак великог броја људи у затвореном простору.
  • Департман за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу користи значајан део простора у приземљу и на првом спрату Филозофског факултета, што додатно увећава број наставника, сарадника и студената у згради Факултета.

Настојећи да заштити здравље студената и запослених, Управа Филозофског факултета у Нишу, доноси

ОДЛУКУ О РЕОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ И РАДА ФАКУЛТЕТА

Сви облици директне наставе (предавања и вежбе), групне консултације и израда предиспитних обавеза реализоваће се путем електронских медија и других облика и средстава који не подразумевају окупљање студената и директан међусобни контакт. У складу са тим наставници и сарадници су дужни да обаве одговарајуће припреме и организују рад са студентима на даљину и о томе благовремено обавесте студенте. Наставници и сарадници су дужни да студентима испоручују материјале за рад у терминима редовног распореда наставе предавања и вежби за конкретан предмет, у складу са планираном динамиком обраде садржаја предмета, као и да у том термину буду доступни студентима преко средстава за комуникацију на даљину (e-mail, Google Groups, Google Classroom, Google Hangouts, Viber, Skype, телефон).

Специфични облици наставе који подразумевају одлазак студената у друге установе (образовно-васпитне установе, здравствене установе, установе социјалне заштите, установе културе и информисања, предузећа) неће се обављати до стварања услова за безбедно извођење ових активности.

Oдбране завршних радова студената и докторских дисертација могу се реализовати само уз присуство кандидата и чланова комисије. Приликом заказивања одбрана завршних радова и докторских дисертација за предстојећи период, обавезно је изјашњавање кандидата о термину у коме би одбрана била заказана.  

У реализацији ненаставног и истраживачког рада наставника и сарадника треба се у највећој могућој мери ослонити на коришћење електронске комуникације.

Стручне службе Факултета радиће према устаљеном радном времену.

Седнице Колегијума, већа департмана и центара, Наставно-научног и Изборног већа, као и Савета Факултета, одржаваће се у електронском облику. Материјали за седнице ће се достављати на уобичајени начин (преко website-а Факултета и е-mail налога), а чланови ових тела ће бити благовремено обавештени о начину рада и изјашњавања.

О начину коришћења лабораторија за хемију у згради Филозофског факултета у предстојећем периоду, биће сачињен споразум са деканом Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.

Управа ће сачинити прецизнија упутства о начину реализације наставе и других облика рада са студентима, као и о начину реализације других послова у којима учествују наставници, сарадници и стручне службе Факултета.

Управа Филозофског факултета моли све студенте и запослене да прате вести и обавештења о раду Факултета која се објављују на website-у Факултета.

Имајући у виду развој ситуације у вези са ширењем Корона вируса COVID 19 и досадашње одлуке Владе Републике Србије, а нарочито одлуку о забрани окупљања више од 100 људи у затвореним просторијама, Управа Филозофског факултета у Нишу анализирала је услове под којима се одвија настава и рад на Филозофском факултету: На појединим годинама неких студијских програма број студената је близу 100. Такође, групе студената које прате наставу појединих заједничких предмета су веће од 100. Ови студенти предавања прате у амфитеатрима, у којима расположиви простор не омогућава безбедну удаљеност студената. У учионицама у којима се одвија настава за мање групе (углавном од 30 до 50 студената) такође није могуће обезбедити довољну удаљеност студената. Настава се, према редовном распореду, одвија током читавог дана Укупан број студената који активно прате наставу на свим нивоима студија на Факултету је близу 3.000, због чега је немогуће спречити боравак и груписање већег броја студената у холовима. Факултет има 240 запослених, што у редовним условима рада подразумева истовремени боравак великог броја људи у затвореном простору. Департман за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу користи значајан део простора у приземљу и на првом спрату Филозофског факултета, што додатно увећава број наставника, сарадника и студената у згради Факултета. Настојећи да заштити здравље студената и запослених, Управа Филозофског факултета у Нишу, доноси ОДЛУКУ О РЕОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ И РАДА ФАКУЛТЕТА Сви облици директне наставе (предавања и вежбе), групне консултације и израда предиспитних обавеза реализоваће се путем електронских медија и других облика и средстава који не подразумевају окупљање студената и директан међусобни контакт. У складу са тим наставници и сарадници су дужни да обаве одговарајуће припреме и организују рад са студентима на даљину и о томе благовремено обавесте студенте. Наставници и сарадници су дужни да студентима испоручују материјале за рад у терминима редовног распореда наставе предавања и вежби за конкретан предмет, у складу са планираном динамиком обраде садржаја предмета, као и да у том термину буду доступни студентима преко средстава за комуникацију на даљину (e-mail, Google Groups, Google Classroom, Google Hangouts, Viber, Skype, телефон). Специфични облици наставе који подразумевају одлазак студената у друге установе (образовно-васпитне установе, здравствене установе, установе социјалне заштите, установе културе и информисања, предузећа) неће се обављати до стварања услова за безбедно извођење ових активности. Oдбране завршних радова студената и докторских дисертација могу се реализовати само уз присуство кандидата и чланова комисије. Приликом заказивања одбрана завршних радова и докторских дисертација за предстојећи период, обавезно је изјашњавање кандидата о термину у коме би одбрана била заказана.   У реализацији ненаставног и истраживачког рада наставника и сарадника треба се у највећој могућој мери ослонити на коришћење електронске комуникације. Стручне службе Факултета радиће према устаљеном радном времену. Седнице Колегијума, већа департмана и центара, Наставно-научног и Изборног већа, као и Савета Факултета, одржаваће се у електронском облику. Материјали за седнице ће се достављати на уобичајени начин (преко website-а Факултета и е-mail налога), а чланови ових тела ће бити благовремено обавештени о начину рада и изјашњавања. О начину коришћења лабораторија за хемију у згради Филозофског факултета у предстојећем периоду, биће сачињен споразум са деканом Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу. Управа ће сачинити прецизнија упутства о начину реализације наставе и других облика рада са студентима, као и о начину реализације других послова у којима учествују наставници, сарадници и стручне службе Факултета. Управа Филозофског факултета моли све студенте и запослене да прате вести и обавештења о раду Факултета која се објављују на website-у Факултета.