Google Translate

др Нина Павловић

доцент
Кабинет
421
Консултације
Четвртак, 12.00 – 14.00
Предмети

Увод у анализу података

Посматрање и мерење у социологији

Научни метод у социологији

Основни истраживачки нацрти

Социологија масовног комуницирања

Социјална стратификација

Адреса електронске поште