Google Translate

Нина Павловић

асистент
Кабинет
412
Консултације
Петак, 16.30 – 18.30
Предмети

Увод у анализу података

Посматрање и мерење у социологији

Научни метод у социологији

Основни истраживачки нацрти

Социологија масовног комуницирања

Адреса електронске поште