Google Translate

др Сузана Марковић Крстић

ванредни професор
Кабинет
423
Консултације
Четвртак, 15.30 – 17.30
Предмети

Социјална демографија

Социологија омладине

Социологија села

Српско село и сељаштво

Методика наставе грађанског васпитања 1

Методика наставе грађанског васпитања 2

Социологија насеља

Социологија села и града

Социјални проблеми деце и младих

Социјалне неједнакости у образовању

Демографске промене и популациона политика

Адреса електронске поште