Google Translate
Кабинет
419
Консултације
Четвртак, 10.00 – 12.00
Предмети

Насиље, васпитно занемаривање и злостављање деце

Проблеми у образовању деце из рањивих група

Социјални рад у школи

Пенални и постпенални социјални рад

Системи социјалне сигурности

Професионална етика социјалног рада

Социјална заштита

Адреса електронске поште