Кабинет
419
Консултације
Четвртак, 13:30 - 15:30
Предмети

Насиље, васпитно занемаривање и злостављање деце

Проблеми у образовању деце из рањивих група

Социјални рад у школи

Превенција школског насиља

Социологија васпитања и образовања

Пенални и постпенални социјални рад

Образовање и социјална селекција

е-mail адреса