Google Translate

мср Милица Стојановић

истраживач-приправник
Предмети

Заступање у социјалном раду

Социјална заштита

Системи социјалне сигурности

Супервизија у социјалном раду

Адреса електронске поште
Академски профили