Google Translate

Емилија Николић

асистент
Кабинет
405
Консултације
Понедељак, 13.30 – 15.30

Напомена: Консултације и у онлајн формату по договору.

Предмети

Морфологија именских речи руског језика

Основи синтаксе руског језика

Руски језик 1

Руски језик 2

Руски језик 3

Руски језик 4

Синтакса руског језика

Творба речи руског језика

Техника превођења

Руски језик B1.1

Руски језик B1.2

Руски језик B2.1

Руски језик B2.2

Адреса електронске поште
Академски профили