Google Translate

Милица Ђорђевић

сарадник у настави
Кабинет
405
Консултације
Среда, 12.00 – 14.00

Напомена: Консултације се за време трајања online наставе реализују путем e-maila и Google Meet видео сесија, а по потреби и на факултету у претходно договореним терминима.

Адреса електронске поште
Академски профили