Google Translate

др Виолета Џонић

ванредни професор
Кабинет
405
Консултације
Среда, 12.00 – 14.00
Предмети

Лексикологија руског језика

Лингвокултурологија

Морфологија глаголских речи руског језика

Фонетика руског језика

Основи граматике руског језика 2

Основи лексике руског језика 2

Адреса електронске поште

Биографија

Рођена сам у Лесковцу. После завршене Гимназије, као један од најбољих ученика генерације, уписала сам Филозофски факултет у Новом Саду, на Катедри за руски језик и књижевност, где сам и дипломирала фебруара 1992. године са просечном оценом 9,88. Одмах по отварању постдипломских студија на истој Катедри уписана сам на Одсеку за језик као први постдипломац. Одбранила сам магистарски рад "Двородне именице у руском и српском језику" 2000. године. У току два дужа периода боравка у Русији (око 6 месеци), од којих је други био у својству стипендисте Руске владе, бавила сам се и књижевношћу, посебно раним радовима М. Булгакова, и постигла запажене резултате. Међутим, иако је Руска страна (Институт за стране језике "А. С. Пушкин") била заинтересована за моје ангажовање у Москви, вратила сам се у земљу.

Почела сам да радим на Филозофском факултету у Нишу 1994. године. С обзиром на то да је Катедра за руски језик и књижевност отворена 2000. године, најпре сам радила као предавач за руски језик на нематичним катедрама овог факултета, као и на Факултету за физичку културу и ПМФ-у. По отварању Катедре за руски језик и књижевност најпре сам радила као асистент на различитим језичким предметима, активно прикупљајући грађу за докторску тезу.

Научни степен доктора наука стекла сам на Филолошком факултету у Београду 2010. године одбранивши докторску тезу "Лакуне као лексикографски и преводилачки проблем на плану руског и српског језика". На Филозофском факултету у Нишу ангажована сам у звању доцента од 2011, а од 2020 године сам бирана у звање ванредног професора за ужу научну област Русистичка лингвистика.

Бавећи се контрастивним истраживањима руског и српског језика, написала сам велики број радова на руском и српском језику са којима сам учествовала на бројним научним скуповима у Србији и иностранству (нпр. Република Српска, Бугарска, Русија). Такође, моји радови су штампани у познатим часописима како у Србији, тако и ван њених граница. У раду са студентима, осим извођења предавања нa OAС, МАС и ДАС (Фонетика руског језика, Морфологија глаголских речи руског језика, Лексикологија руског језика, Лингвокултурологија; Лингвистичка анализа текста и др.), руководила сам бројним семинарским и мастер радовима. Члан сам Славистичког друштва Србије. 

Прилози