Google Translate

др Дејан Марковић

редовни професор
Кабинет
405
Консултације
Четвртак, 13.30 – 15.30
Предмети

Техника превођења

Психолингвистика

Правопис руског језика

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад

Когнитивни, функционални и формални аспекти граматике

Контрастивна језичка истраживања

Лингвистика и интердисциплинарност

Пословни руски језик

Руски језик A1.1

Основи граматике руског језика 1

Основи лексике руског језика 2

Руски језик-почетни курс 1

Адреса електронске поште

Биографија

Дејан Марковић рођен је 27. августа 1972. године у Нишу. Основну школу 21. мај са одличним успехом је завршио у Нишу. Нишку гимназију Бора Станковић завршава 1991. године и матурира са одличним успехом. У току школовања освојио је прво место на Републичком и друго на Савезном такмичењу у познавању руског језика.

По завршетку гимназије уписао је студије на Машинском факултету Универзитета у Нишу, али је преко Савезног Министарства за научну, културну и техничку сарадњу наставио студије на Филолошком факултету Московског педагошког државног Универзитета (Одсек за руски језик и светску књижевност). Студије у Москви започео је 1991. године, а завршио 1995. године, у року. Нострификацију дипломе извршио је Филолошки факултет у Београду (решење бр. 3/5 од 05.07.2000).

После студија, по препоруци Већа катедре за руски језик и књижевност Филолошког факултета Московског државног педагошког Универзитета уписао је постдипломске студије на истом одсеку и завршио их са успехом 1997. године одбранивши магистарски рад о теми Повезаност слушања и говорења у почетној настави руског језика у југословенским основним школама (168 стр.). Стечена на том факултету магистарска диплома (смер Наука о језику) нострификована му је решењем бр. 1860/1 од 12. октобра 2004. год. такође на Филолошком факултету у Београду.

На Одсеку за славистику (смер Русистика) Филолошког факултета Универзитета у Београду пријавио је 2007. године докторску дисертацију под називом Конфронтациона анализа компјутерске лексике у руском језику у поређењу са српским и исту одбранио 12. јула 2010. године, стекавши научни степен доктора филолошких наука.

За време студија у Москви радио је у својству преводиоца и имао праксу из усменог и писменог превођења у московским представништвима београдских фирми Монтинвест и Димонт.

У Југославију се вратио крајем децембра 1998. како би добровољно служио војни рок.

Од октобра 2000. до децембра 2002. године, као изванредан познавалац руског језика и пословног менаџмента, ради поново у Русији, у фирми Zepter International, на функцији извршног директора за Руску Федерацију.

Децембра 2002. године враћа се у Србију, а од фебруара 2003. године ангажован је на Филозофском факултету у Нишу на Студијској групи за руски језик и књижевност, за извођење лекторских вежби из наставног предмета Руски језик. Од 2011. до 1.10.2017. године био је у два наврата управник Департмана за руски језик и књижевност и у том периоду је Департман прошао реакредитацију студијског програма основних академских студија и добио акредитацију за извођење наставе на мастер академским студијама. На основу одлуке Сената Универзитета у Нишу број 8/16-01-016/20-015 од 14.12.2020. изабран је у звање редовни професор. 

На његову иницијативу дати су предлози, а касније подржани на Научно-наставном већу Филозофског факултета, о потписивању Уговора о међународној сарадњи са Тулским Државним педагошким Универзитетом, Белгородским државним технолошким Универзитетом, Белгородским државним Универзитетом, Кемеровским државним Универзитетом, Свето-Тихоновским православним Универзитетом из Москве. Са свим поменутим институцијама у садашње време постоји богата сарадња која се огледа у успешној размени студената, гостујућим предавањима професора, организацији заједничких конференција, учешћу у издавачким одборима научних часописа, међусобном рецензирању радова и слично.

Решењем Министра правде Републике Србије бр. 740-06-799/06-03 од 8. јануара 2007. године постављен је за судског тумача за руски језик. Сматрајући да је превођење једна од обавеза сваког наставника страног језика, кад год би се указала за то потреба и прилика, бави се превођењем, како са руског на српски, тако и са српског на руски језик, трудећи се да допринесе преношењу научних, културних и техничких информација. У више наврата био је симултани преводилац званичним руским делегацијама чији је циљ посете био научна сарадња или успостављање партнерских односа  са фирмама у Нишу.

Од 2011. до 2013. изводио је наставу из предмета Руски језик на групи за српски језик и књижевност Филолошко-уметничког факултета у Универзитета у Крагујевцу, а Правни факултет Универзитета у Нишу ангажовао га је у својству наставника за предмет Руски језик на студијском програму Основних академских студија права у школској 2013/2014 и 2014/2015 години. Од 2016. године предаје и на Економском факултету у Нишу.

Када је Министарство иностраних послова Руске Федерације заједно са Министарством образовања и науке Руске Федерације организoвало у периоду од 27. новембра до 1. децембра 2012. године III Светски Форум истакнутих иностраних дипломаца који су своје студије завршили у бившем Совјетском Савезу и Русији, из Републике Србије је у Москву, на предлог и о трошку Владе Руске Федерације, позван Дејан Марковић као члан Президијума округлог стола Руски језик и руска култура у савременом свету, а наступио је и са рефератом Настава руског језика у Србији, актуелни проблеми у вези са скраћивањем часова и могући путеви за њихово решавање. Свечано отварање Форума одржано је у Колоном залу Дома Сојузов, уз присуство најужег руководства Руске Федерације.

Победник је Светског лингвокултуролошког такмичења из руског језика и књижевности (2013. у Москви) у најтежој трећој номинацији, када је по први пут Србија била укључена у ово велико такмичење. Завршни есеј О чем интересно читать моим студентам штампан му је у зборнику Издања Московског Државног Универзитета Ломононосов, Федерални циљни пројекат Руски језик 2011-2015.

Лауреат је престижног XV Међународног Пушкинског такмичења Руски језик као језик победе (Москва, 6.06.2015). Организатори овог такмичења су "Россијскаја газета" и Влада Москве, а оно се организује уз подршку Министарства иностраних послова Руске Федерације и фонда "Руски свет". 

Током професионалне каријере испољио је активност и у следећим стручним друштвима и асоцијацијама: члан је Управе Славистичког друштва Србије, Комисије за наставу словенских језика и књижевности (научне организације која окупља водеће истраживаче у области наставе словенских језика, књижевности и култура), Одбора Славистичког друштва Србије за стручно усавршавање професора основних и средњих школа Републике Србије, Подружнице истог Друштва за подручје града Ниша. За значајне резултате у настави словенских језика и испољену активност у раду Славистичког друштва Србије, додељена му је 24.05.2011. године Захвалница Славистичког друштва Србије.

Члан је Наставно-научног и Изборног већа, а у претходном мандату био је и члан Савета Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Члан је Већа Центра за образовање наставника и професионално усавршавање (Одлука ННВ Филозофског факултета број 72/1-13-5-01 од 17.02.2016. године)

Предавања по позиву држао је у Руској Федерацији, у Кемерову (Кемеровски државни Универзитет) и у Белгороду (Белгородски државни Универзитет, БелГу).