Google Translate

др Дејан Марковић

редовни професор
Кабинет
405
Консултације
Уторак, 12.00 – 16.00
Предмети

Фонологија руског језика

Методичка пракса

Методика наставе руског језика I

Техника превођења

Психолингвистика

Правопис руског језика

Руски језик 2

Адреса електронске поште

Биографија

Дејан Марковић рођен је 27. августа 1972. године у Нишу. Основну школу 21. мај са одличним успехом је завршио у Нишу. Нишку гимназију Бора Станковић завршава 1991. године и матурира са одличним успехом. У току школовања освојио је прво место на Републичком и друго на Савезном такмичењу у познавању руског језика.

По завршетку гимназије уписао је студије на Машинском факултету Универзитета у Нишу, али је преко Савезног Министарства за научну, културну и техничку сарадњу наставио студије на Филолошком факултету Московског педагошког државног Универзитета (Одсек за руски језик и светску књижевност). Студије на МПГУ у Москви започео 1991. године, а завршио 1995. године, у року. Нострификацију дипломе извршио је Филолошки факултет у Београду (решење бр. 3/5 од 05.07.2000).

После студија, по препоруци Већа групе за руски језик и књижевност Филолошког факултета Московског државног педагошког Универзитета уписао је постдипломске студије на истом одсеку и завршио их са успехом 1997. године одбранивши магистарски рад о теми Повезаност слушања и говорења у почетној настави руског језика у југословенским основним школама (168 стр.). Стечена на том факултету магистарска диплома (смер Наука о језику) нострификована му је решењем бр. 1860/1 од 12. октобра 2004. год. такође на Филолошком факултету у Београду.

На Одсеку за славистику (смер Русистика) Филолошког факултета Универзитета у Београду пријавио је 2007. године докторску дисертацију под називом Конфронтациона анализа компјутерске лексике у руском језику у поређењу са српским и исту одбранио 12. јула 2010. године, стекавши научни степен доктора филолошких наука.

За време студија у Москви радио је у својству преводиоца и имао праксу из усменог и писменог превођења у представништвима београдских фирми Монтинвест и Димонт у Москви.

У Југославију се вратио крајем децембра 1998. године да би до марта 2000. године одслужио војни рок.

Од октобра 2000. до децембра 2002. године, као изванредан познавалац руског језика, ради поново у Русији, у фирми Zepter International, на функцији извршног директора за Руску Федерацију.

Децембра 2002. године враћа се у Србију, а од фебруара 2003. године ангажован је на Филозофском факултету у Нишу на Студијској групи за руски језик и књижевност, за извођење лекторских вежби из наставног предмета Руски језик. У звање лектора био је изабран 5. новембра 2003. године, a 18. маја 2006. године бира се у звање вишег лектора на истој Студијској групи, да би 17. фебруара 2010. године поново био биран у исто звање. У звање доцента изабран је 16.02.2011. године одлуком Научно-стручног већа за друштвене и хуманистичке науке Универзитета у Нишу број 8/18-01-002/11-011. Од 10.10.2011. године обавља функцију управника Департмана за руски језик и књиженост, на коју је реизабран 01.10.2014. године.

Решењем Министра правде Републике Србије бр. 740-06-799/06-03 од 8. јануара 2007. године постављен је за судског тумача за руски језик у складу са Правилником о сталним судским тумачима. Сматрајући да је превођење једна од обавеза сваког наставника страног језика, кад год би се указала за то потреба и прилика, бави се превођењем, како са руског на српски, тако и са српског на руски језик, трудећи се да допринесе преношењу научних, културних и техничких информација. У више наврата био је симултани преводилац званичним руским делегацијама чији је циљ посете био успостављање партнерских односа и склапање послова са фирмама у Нишу, као и симултани преводилац током посете Амбасадора РФ свечаној седници скупштине Града поводом Дана Ослобођења Ниша - 11.01.2007. године; делегацији града Коломне Московске области на потписивању Oдлуке о братимљењу градова - од 9. до 12. јануара 2007. године; делегацији депутата руске Думе у посматрачкој мисији ОЕБС-а на изборима за Скупштину Србије и на састанку са градоначелником Града – 21. и 22. јануара 2007. године; градоначелнику и делегацији руског града Електростаљ током посете Нишу и Општини Пантелеј – у више наврата 2008. године; преводилац у Српско-руском хуманитарном центру у Нишу и на међународној научно-практичној конференцији у организацији Српско-руског хуманитарног центра, која је одржана у згради Универзитета у Нишу 26. априла 2014. године.

Ангажован је као члан Комисије за таленте на регионалном такмичењу ученика средњих школа из руског језика, Електронски факултет 5.05.2012. и 11.05.2013, а био је и Председник Комисије Завода за унапређење и васпитање Министарства за писање Извештаја о уџбеницима за основне и средње школе и гимназије, у два наврата.

У школској 2011/2012 и 2012/2013 години изводио је наставу из предмета Руски језик на групи за српски језик и књижевност Филолошко-уметничког факултета у Универзитета у Крагујевцу, а Правни факултет Универзитета у Нишу ангажовао га је у својству наставника за предмет Руски језик на студијском програму Основних академских студија права у школској 2013/2014 и 2014/2015 години.

Одлуком декана Филозофског факултета у Нишу, бр. 274/1-01 од 24. септембра 2013. године, а на основу члана 15. и 16. Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности студената Филозофског факултета, именован је у састав дисциплинске комисије за студенте.

Када је Министарство иностраних послова Руске Федерације и Министарство образовања и науке Руске Федерације организoвало у периоду од 27. новембра до 1. децембра 2012. године у Москви III Светски Форум истакнутих иностраних дипломаца који су своје студије завршили у бившем Совјетском Савезу и Русији, из Републике Србије је, на предлог и о трошку Владе Руске Федерације, позван Дејан Марковић као члан Президијума округлог стола Руски језик и руска култура у савременом свету, а наступио је и са рефератом Настава руског језика у Србији, актуелни проблеми у вези са скраћивањем часова и могући путеви за њихово решавање. Свечано отварање Форума одржано је у Колоном залу Дома Сојузов, уз присуство руководства Руске Федерације.

Победник на Светском лингвокултуролошком такмичењу из руског језика и књижевности (2013. у Москви) у најтежој трећој номинацији, када је по први пут Србија била укључена у ово велико такмичење. Завршни есеј О чем интересно читать моим студентам штампан је у зборнику Издања Московског Државног Универзитета Ломононосов, Федерални циљни пројекат Руски језик 2011-2015, стр. 104-106.

Лауреат престижног XV Међународног Пушкинског такмичења "Руски језик као језик победе" (Москва, 6.06.2015). Организатори овог такмичења су "Россијскаја газета" и Влада Москве, а организује се уз подршку Министарства иностраних послова Руске Федерације и фонда "Руски свет". 

Током професионалне каријере испољио је активност и у следећим стручним друштвима и асоцијацијама: члан је Управе Славистичког друштва Србије, члан Одбора Славистичког друштва Србије за стручно усавршавање професора основних и средњих школа Републике Србије, члан Подружнице истог Друштва за подручје града Ниша. За значајне резултате у настави словенских језика и испољену активност у раду Славистичког друштва Србије, додељена му је 24.05.2011. године Захвалница Славистичког друштва Србије. Члан је Наставно-научног и Изборног већа, а у претходном мандату био је и члан Савета Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Организатор је семинара за наставнике и професоре руског језика Нишавског региона, на којима је у више наврата држао теоријска и практична предавања из Методике наставе руског језика.

Предавања по позиву држао је у Руској Федерацији, у Кемерову (Кемеровски државни Универзитет) и у Белгороду (Белгородски државни Универзитет, БелГу).

Председник је удружења грађана Пилгрим, основаног са циљем да омогући продубљивање братских односа и зближавање православних народа, успостављање чвршћих веза и комуникације међу њима, упознавање са људима који припадају истој традицији у различитим географским и економским срединама, очување веза са сопственом традицијом и идентитетом. Удружење има задатак и да врати руски језик у школе нишког региона.

Активно учествује као одборник у Црквеном одбору општине нишке од 2013. године.