Google Translate

Ана Јованчевић

асистент
Кабинет
425
Консултације
Четвртак, 15.15 – 17.15
Предмети

Психометрија

Психологија уметности

Мултиваријантна статистика

Основе психолошке статистике

Адреса електронске поште

Прилози