Google Translate

др Зоран Станковић

ванредни професор
Кабинет
419
Консултације
Понедељак, 12.00 – 14.00
Предмети

Дидактичке иновације

Мултимедијални системи у образовању

Образовна технологија

Информатика

Стратегије ефикасног образовања

Методичка пракса

Адреса електронске поште