Google Translate

др Николета Момчиловић

доцент
Кабинет
426
Консултације
Четвртак, 17.00 – 19.00
Предмети

Немачки језик

Немачки језик 1

Немачки језик 2

Немачки језик 3

Немачки језик 4

Методика наставе немачког језика 1

Методика наставе немачког језика 2

Морфологија немачког језика 1

Морфологија немачког језика 2

Синтакса немачког језика 1

Синтакса немачког језика 2

Адреса електронске поште
Академски профили