Google Translate

мср Игор Стаменовић

истраживач-приправник
Кабинет
121
Консултације
Среда, 11.00 – 12.00
Предмети

Историја Византије

Општа историја позног средњег века

Општа историја раног средњег века

Увод у историјске студије са методологијом I

Увод у историјске студије са методологијом II

Адреса електронске поште
Академски профили

Биографија

Игор Стаменовић је рођен 1991. године у Пироту. Основну школу „Вук Караџић“ и Гимназију завршио је у родном Пироту. Основне академске студије историје уписао је 2010. године на Филозофском факултету у Нишу, где је дипломирао 2015. године. Исте године уписао је мастер студије историје на Филозофском факултету у Нишу. Мастер тезу „Урбанизациони токови у горњем и средњем Понишављу у XIV и XV веку“ одбранио је 2017. године. Даље усавршавање наставио је на религиолошком смеру Православног богословског факултета Универзитета у Београду, где је завршио мастер студије 2021. године. Уписао је докторске студије историје на Филозофском факултету у Нишу 2021. године. Од маја 2022. године је истраживач-приправник на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу.