Google Translate

мср Ненад Радуловић

асистент

У понедељак 27. маја нећу држати консултације. У случају потребе јавите ми се преко мејла или, по договору, можемо се видети у среду 29. маја у учионици 305, пред почетак испита из Историје старог истока

Кабинет
427
Консултације
Понедељак, 11.00 – 12.45
Предмети

Историја старог Рима

Историјска географија I

Историја старог Истока

Историја старе Грчке и хеленистичког света

Културна историја старе Грчке

Адреса електронске поште
Академски профили

Биографија

Ненад Радуловић, рођен је 13. маја 1990. године у Краљеву, где је завршио основну школу и гимназију. Основне академске студије историје на Филозофском факултету у Нишу уписао је 2009. године, а завршио 2014. године одбраном завршног рада на тему Стефан Душан и Византија (1341-1355). Исте године уписао је мастер академске студије историје на Филозофском факултету у Нишу и успешно окончао 2016. године, одбраном мастер рада на тему Латински панегирици IV века као извор за доба тетрархије. Јануара 2018. године уписао је докторске академске студије историје на Филозофском факултету Универзитета у Београду, а од октобра 2021. године докторске студије историје наставио на Филозофском факултету у Нишу. Од 2019. године, ангажован је на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу, најпре у звању демонстратора, а потом у звању асистента. 

Заједно са проф. др Иреном Љубомировић, написао је и објавио уџбеник Историјска географија античког доба, Ниш 2022.