Google Translate

мср Ненад Радуловић

асистент

Департман за историју од сад користи кабинет 427 уместо кабинета 432

Кабинет
427
Предмети

Историја старе Грчке и хеленистичког света

Историја старог Истока

Историја старог Рима

Историјска географија I

Историја Византије

Општа историја позног средњег века

Општа историја раног средњег века

Увод у историјске студије са методологијом I

Увод у историјске студије са методологијом II

Културна историја старе Грчке

Адреса електронске поште