др Милош Ђорђевић

ванредни професор
Кабинет
122
Консултације
Уторак, 11:00 - 12:30
Предмети

Историја Срба од 1459. до 1606. године

Историја Срба од 1606. до 1800. године

Општа историја од 1492. до 1650. године

Општа историја од 1650. до 1789. године

Општа историја новог века

е-mail адреса