др Милош Ђорђевић

доцент

Основни подаци

Кабинет
122
Консултације
Среда, 11:00 - 12:30
Предмети

Историја Срба од 1459. до 1606. године

Историја Срба од 1606. до 1800. године

Општа историја од 1492. до 1650. године

Општа историја од 1650. до 1789. године

Општа историја новог века

Увод у историјске студије са методологијом I

Увод у историјске студије са методологијом II

е-mail адреса