др Ирена Љубомировић

ванредни професор
Кабинет
121
Консултације
Четвртак, 14:30 - 15:30
Предмети

Историја старе Грчке и хеленистичког света

Историја старог Рима

Историја старог Истока

Културна историја старе Грчке

Институционална, друштвена и културна историја позног Римског царства

Антички градови, комуникације и царске задужбине на тлу Србије

Историјска географија I

е-mail адреса
Остало

Колоквијум из предмета Историја Рима  биће одржан у четвртак 30.05.2019. у термину од 10.30 до 11.45h  у учионици 305.