др Ирена Љубомировић

ванредни професор

Основни подаци

Кабинет
121
Консултације
Четвртак, 12:00 - 13:00
Предмети

Историја старе Грчке и хеленистичког света

Историја старог Рима

Историја старог Истока

Културна историја старе Грчке

Институционална, друштвена и културна историја позног Римског царства

Антички градови, комуникације и царске задужбине на тлу Србије

е-mail адреса
Остало

Студент Јана Митић број индекса 1102 положила је испит Историју старе Грчке и хеленистичког света оценом 9 (девет).