др Ирена Љубомировић

ванредни професор
Кабинет
121
Консултације
Четвртак, 13:30 - 14:30
Предмети

Историја старе Грчке и хеленистичког света

Историја старог Рима

Историја старог Истока

Културна историја старе Грчке

Институционална, друштвена и културна историја позног Римског царства

Антички градови, комуникације и царске задужбине на тлу Србије

Историјска географија I

е-mail адреса
Остало

Поправни колоквијуми из предмета: Историја старог Истока, Историја старе Грчке и хеленистичког света, Историја старог Рима и Историјска географија I биће одржани 7. јуна 2019. године у термину од 13-14.30. у учионици 305.